DAY25 TEST (21 Dec 2016)

วันนี้จะว่าด้วยเรื่อง การสอบ ข้อสอบ ทั้งหลายทั้งแหล่ ช่วงนี้ใกล้การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 กันแล้ว ครูพี่เลี้ยงให้เราแต่งข้อสอบ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สบายมาก เพราะตอนฝึกสอนเทอมหนึ่ง เราผ่านมันมาแล้ว ผ่านมันมาด้วยความยากและความหนัก พอมาเจอเทอมสอง แต่งข้อสอบวิชาเดียวแค่ 10 – 20 ข้อ เราไหวค่ะ แต่ที่ไม่เหมือนกันคือ รูปแบบการจัดวางข้อสอบที่ไม่เหมือนกันและความละเอียดของข้อสอบก็ไม่เหมือนกันนี่คือ คำสั่งควบคุมห้องสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนับข้อสอบ รวมไปถึงตารางสอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)