ครั้งที่ 25 วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 เรื่อง “เรียนรู้จากเหตุการณ์จริง”

บันทึกการฝึกสอน

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559
เรื่อง “เรียนรู้จากเหตุการณ์จริง”


จากการรับผิดชอบหน้าที่ในการเป็นครูประจำชั้นร่วมนั้นยังคงมีหลายหน้าที่ที่เรายังไม่ได้เรียนรู้โดยเฉพาะการบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียนในแต่ละวันซึ่งวันนี้นั้นเราได้เริ่มต้นทำงานต่อจากครูประจำชั้นหลัก “บางครั้งการเรียนรู้จากครูต้นแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีและน่าสนใจเพราะเราจะได้เรียนรู้จริงๆประสบการณ์การณ์ตรงที่เราได้รับจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญให้เราสามารถปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดและเริ่มต้นใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม”

วันนี้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เราคิดว่าเราไม่น่าที่จะปล่อยทิ้งไป คือ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน การสังเกตห้องเรียน รวมไปถึงการรู้ว่ามีนักเรียนไม่มาโรงเรียน 1 อาทิตย์ ซึ่งประเด็นนี้นั้นเราน่าจะสังเกตเห็นตั้งแต่แรกไม่น่าปล่อยให้นานเกินไป จากนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คือ “การเยี่ยมบ้านนักเรียน” ทำให้เรารู้ถึงสาเหตุที่นักเรียนขาดเรียนว่าทำไมนักเรียนถึงขาดเรียน “ปัญหาครอบครัวนั้นเป็นปัญหาที่สำคัญมาก การดูแลเอาใจใส่ก็สำคัญเช่นกัน” ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าความเป็นครูไม่ใช่เป็นกันง่ายๆ การใส่ใจในสิ่งเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับครูประจำชั้น “ประสบการณ์ใหม่เริ่มขึ้นได้ทุกวัน อยู่ที่เราจะปรับตัวได้ดีแค่ไหนเท่านั้นเอง”

สุดท้ายนี้ “เริ่มต้นใหม่สำหรับเราไม่มีคำว่าสาย เริ่มต้นใหม่ เลือกทางเดินให้ถูกต้อง ความสำเร็จมักจะรออยู่ปลายทางเสมอ สู้ต่อไปอย่าเพิ่งท้อเป็นครูไม่ง่ายเลย”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)