ครั้งที่ 22 บันทึกการฝึกสอน วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง “คาบทบทวนบทเรียน”


บันทึกการฝึกสอน
วันอังคาร ที่
20 ธันวาคม 2559
เรื่อง “คาบทบทวนบทเรียนเช้าวันนี้ในคาบที่สองนั้นนักเรียนจะต้องได้เรียนคณิตศาสตร์ แต่วันนี้จะเป็นกรทบทวนบทเรียนก่อน 10 นาที จากนั้นจะให้นักเรียนทำกิจกรรมทดสอบท้ายบทเรียนเกี่ยวกับการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนนับ การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับ ผลปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำได้อย่างถูกต้องชัดเจน แต่ก็ยังมีข้อผิดบางข้อโดยเฉพาะการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับ นักเรียนยังความสับสนนิดหน่อย จากคาบทบทวนในวันนี้พร้อมทั้งการทำแบบทดสอนเราเข้าใจแล้วว่าเราต้องปรับปรุงการเรียนการสอนของเราตรงจุดไหนบ้าง จุดไหนที่นักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจครูจะต้องอธิบายเพิ่มเติมทันที่ ยกตัวอย่างเช่น ÷ 8 ซึ่งการหารแบบนี้นักเรียนหลายคนทำผิดเยอะมาก ครูต้องใส่ใจและพยายามให้เด็กนักเรียนเข้าใจที่มาว่ามีที่มาอย่างไรอย่าเน้นให้เด็กหาคำตอบที่ถูกเพียงอย่างเดียว อาจจะให้เขาได้แสดงแนวคิดและจินตนาการว่าเขามีแนวคิดอะไรและจะแก้โจทย์นั้นได้อย่างไร “บางครั้งการใส่ใจ การสนใจการเรียนของนักเรียนเป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะครูจะได้รู้และเข้าใจว่าสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสิ่งที่อยากให้ครูเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือไร ครูจะได้เพิ่มเติมให้ถูกต้องและตรงตามประเด็นที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก” “เรารู้ว่าการรับรู้หรือการเรียนรู้ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนเรียนรู้ได้เร็ว บางคนเรียนรู้ได้ช้า คนเป็นครูต้องใจเย็นและค่อยๆสอนได้ต้องรีบขอแค่นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เราสอนก็เพียงพอ”


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)