ครั้งที่ 17 วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 เรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ป.1”

บันทึกการฝึกสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559
เรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ป.1


เช้าวันนี้ก็รับหน้าที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อีกครั้งเนื่องจากวันนี้ครูผู้รับผิดชอบสอนคณิตศาสตร์ต้องเข้ารับการอบรมทั้งวัน เราจึงมีหน้าที่เพิ่มเติมในการเข้าสอนแทน ป.1 ทั้งวัน โดยฝนวันนี้เป็นการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง My Toys ซึ่งนักเรียนแต่ละคนนั้นต่างมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้โยในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนั้นเราได้จัดกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของเราซึ่งได้ให้นักเรียนเต้นประกอบเพลง Down and Up เพื่อเตรียมตัวที่จะเรียนในบทเรียนที่ครูได้จัดเตรียมเอาไว้ เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนเรียบร้อยแล้วนั้น ก็ถึงขั้นของการสอนโดยในขั้นนี้นั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ การสะกดคำศัพท์ เป็นต้น และจากการสังเกตการณ์เรียนการสอนและพฤติกรรมของนักเรียนพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน สนใจบทเรียน

ดังนั้นเรารู้แล้วว่าธรรมชาติของแต่ละวิชานั้นไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันอยู่มากโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่สนุกสนาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำได้หลากหลายและไม่ซ้ำซากจำเจ เนื่องจากเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษนั้นมีรูปแบบการสอนให้เราดูมากมาย เช่น การใช้เพลงในการสอน การใช้รูปภาพหรือบัตรคำในการสอน กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นต้น ซึ่งการเล่นเกมที่เป็นภาษาอังกฤษสามารถสร้างสื่อได้ง่ายไม่ยุ่งยากและซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่น เกมโดมิโนคำศัพท์ โดมิโนคำถามคำตอบ เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นครูผู้สอนต้องมีบทบาทมากที่สุดในการจัดเตรียมสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้แต่นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ในกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)