ครั้งที่ 16 วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เรื่อง “การสอน ป.1 ครั้งแรก”

บันทึกการฝึกสอน

วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559
เรื่อง “การสอน ป.1 ครั้งแรก”


อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารที่สดใสกับการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2 วันนี้ได้รับผิดชอบสอนชั้น ป.1 ทั้งวันตั้งแต่คาบที่ 1 จนถึงคาบที่ 6 ซึ่งการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด อาทิเช่น การควบคุมชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ที่ไม่มากและไม่นานจนเกินไปทำให้เรารู้ว่าการสอน ป.1 เป็นอะไรที่ยากและต้องอาศัยความใจเย็นและความพยายามความอดทนมากถึงมากที่สุดแต่ก็สนุกสนานแบบสุดๆเช่นกัน โดยในวันนี้นั้นคาบแรกสอนภาษาไทยจึงทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการอ่านแบบแจกลูกคำ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านแจกลูกคำได้อย่างถูกต้อง ทำให้คาบแรกของการสอน ป.1 ประสบความสำเร็จ ดังนั้นวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณครูทุกคนถึงบอกว่า “ใครที่สามารถสอน ป.1 ได้ประสบความสำเร็จ คนนั้นก็จะสามารถสอนชั้นอื่นๆได้อย่างง่าย” เราเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เนื่องจากการสอนเด็กนักเรียนชั้นนี้เหมือนจับปูใส่กระด้ง ดังนั้นลักษณะการสอนต้องสอนให้สนุกสนานและไม่น่าเบื่อ เช่น อาจจะมีท่าทางประกอบการอ่านแจกลูกคำ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม “การสอนไม่จำเป็นต้องยืนสอนแต่เพียงหน้าห้องเรียนเท่านั้น เพราะแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนั้นกว้างกว่าห้องเรียนของนักเรียน” “การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด การเรียนรู้อยู่รอบตัวเราเองเสมอ” ครูผู้สอนจึงมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากที่สุด อาจจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้มากที่สุด “บางครั้งจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่นักเรียนต้องรู้จักนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่ตนเองจะทำได้”บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)