วันที่ 77 งานกลุ่มการดูแลรักษาดิน (วันที่ 9 กันยายน 2559)

Fah Ladda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งานกลุ่ม...ทำให้เราเห็นถึงความตั้งใจ และความไม่ใส่ใจของนักเรียน บางกลุ่มจะมีคนตั้งใจทำงานไม่กี่คน ส่วนใหญ่ก็เล่น คุยกัน บางคนเพื่อนไม่อยากทำงานกลุ่มด้วยเหตุผลเพราะ ไม่ช่วยเพื่อนทำงาน ส่งเสียงดัง เล่นกัน จากการสังเกตนักเรียนผู้หญิงจะมีความรับผิดชอบในการทำงานมากกว่านักเรียนชาย คาบนี้เป็นการสรุปองค์ความรู้ เรื่อง “การดูแลรักษาดิน” บางกลุ่มทำออกมาได้ดีมาก ตรงกันข้ามกับบางกลุ่มที่ไม่ใส่ใจเลย


พอทำงานเสร็จ...ขั้นตอนต่อไป ก็เป็นการนำเสนองาน ยิ่งหนักไปใหญ่เลย นักเรียนส่วนมากยังไม่กล้าที่จะพูดนำเสนอ เสียงเบา ย้อนไปตอนเราเป็นเด็ก เราก็ไม่กล้า ส่วนที่สำคัญที่ทำให้กล้าก็คือครู ครูต้องมีวิธีการพูดให้เด็กกล้าแสดงออก ไม่กดดันมากจนเกินไป


ภาพนี้เราประทับใจมาก...เด็กผู้ชายคนกลางนามว่า “น้องเนม” เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เราก็ต้องสร้างให้เขามีจุดยืนในสังคม ทุกคาบน้องเนมจะเอาสมุดมาให้เราเซ็นขอบคุณทุกครั้งทั้งก่อนและหลัง ทำทุกครั้งตลอด เราประทับใจมาก เขาเป็นเด็กน่ารัก มีสัมมาคารวะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวลัดดาวัลย์ จันตะคุต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)