ครั้งที่ 14 วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง “เหตุการณ์กะทันหัน”

บันทึกการฝึกสอน

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง “เหตุการณ์กะทันหัน


วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องจัดเตรียมความพร้อมของการสอบ Pre o – net ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในเครือเดียวกัน หลังจากที่ทำหน้าที่ในการจัดเรียงข้อสอบแล้วนั้น ยังได้รับมอบหมายให้เตรียมตัวเพื่อทบทวนบทเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายทำให้เกิดความกังวลพอสมควร ดังนั้นวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คือ การสอนเนื้อหาที่นักเรียนเรียนไปก่อนจากนั้นค่อยๆตั้งประเด็นประเด็นคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันๆอีกทั้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในทุกประเด็น “บางครั้งการบอกและการเตรียมความพร้อมก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากในการเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาต่าง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามักมาพร้อมกับไหวพริบเสมอ” วันนี้ก็เช่นเดียวกัน อยากจะร้องไห้เลยทีเดียว งานเยอะมากทั้งงานสอน งานจร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจนบางทีเรากำหนดระยะเวลาในการทำงานไม่ได้เลย ทำงานปะปนกันไปหมดซึ่งวิธีการในการแก้ไขปัญหา คือ เอางานทุกอย่างมาวางเรียงกันทั้งหมดก่อนจากนั้นค่อยๆดูว่างานชิ้นไหนสำคัญหรือไม่สำคัญงานที่สำคัญที่จะต้องทำคืองานอะไร จัดวางระบบการทำงานให้เรียบร้อยก่อนและค่อยลงมือปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บางคนคิดว่าเดี๋ยวงานก็เสร็จถ้าเรารีบทำ แต่สำหรับบางคนงานที่เสร็จเร็วก็จะใช่ว่าเรียบร้อยเสมอไป การตรวจสอบเท่านั้นที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเพราะถ้าทำงานดี ทำงานได้เร็ว งานนั้นจะมีประสิทธิภาพที่ดีเสมอ ขึ้นอยู่กับการทำงานของเราเองว่าเราเลือกที่จะให้งานนั้นเป็นแบบไหนอยู่ในรูปแบบไนก็แน่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)