ครั้งที่ 23 วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง “เก้าอี้ดนตรีสร้างสีสัน”

บันทึกการฝึกสอน

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559
เรื่อง “เก้าอี้ดนตรีสร้างสีสัน”


วันนี้ในช่วงเช้านักเรียนก็เรียนตามปกติเหมือนเดิมเช่นทุกวัน แต่คาบสุดท้ายคาบที่ 6 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 จะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกาซึ่งเมื่อถึงเวลาในคาบนี้นั้นนักเรียนจะมีความกระตือรือร้นอยากที่จะออกกำลังกาย โดยในวันนี้นั้นนักเรียนจะได้เล่นเก้าอี้ดนตรี ซึ่งนักเรียนแต่ละคนตั้งใจฟังกฎกติกาการเล่นและให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีเยี่ยมโดยวิธีการเล่นครูจะให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มสีในรอบแรกจะให้ส่งตัวแทนสีละ 2 คน ออกมาเล่นในรอบแรกก่อนจากนั้นค่อยหมุนเปลี่ยนกันจนครบทุกคน ดังนั้นนักเรียนจะได้เล่นเก้าอี้ดนตรีกันทุกคนคือในครั้งนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เราก็ได้มองเห็นมุมมองใหม่ๆ ทั้งการเสียสละและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งในวันนี้คาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้นนักเรียนมีความสุขและสนุกสนานกับการจัดกิจกรรม ครูผู้สอนก็ได้มองเห็นรอยยิ้มของเด็กนักเรียน “ความสุขมักส่งผ่านรอยยิ้มเสมอ”บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)