ครั้งที่ 30 วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง “การควบคุมชั้นเรียนของนักเรียนชั้น ป.1/2”

บันทึกการฝึกสอน

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560
เรื่อง “การควบคุมชั้นเรียนของนักเรียนชั้น ป.1/2”


อรุณสวัสดิ์เช้าวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2 เนื่องจากวันนี้ต้องรับผิดชอบการสอนภาษาไทยแทนคุณครูที่ลาป่วย จึงทำให้เราต้องได้เข้าสอนแทนซึ่งการเริ่มต้นการสอนภาษาไทยนั้นทำได้ค่อนข้างยากมาก เพื่อเป็นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนต้องได้ทุกคน การสอนภาษาไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนไม่เท่ากัน ดังนั้นทุกคนจึงบอกว่าคุณครูที่สอนชั้น ป.1 ได้เป็นครูที่เก่งและเข้าใจผู้เรียนมากที่สุดเพราะรากฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก กับการสอนก็เช่นเดียวกัน วันนี้จึงจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยสอนให้นักเรียนฝึกอ่านแบบแจกลูกคำซึ่งนักเรียนทำได้ค่อนข้างดีมากทุกคนตั้งใจอ่านตั้งใจปฏิบัติทุกกิจกรรม จากนั้นเราก็ให้นักเรียนทำกิจกรรมเขียนตามคำบอกเพื่อตรวจสอบดูว่าถ้านักเรียนอ่านได้ นักเรียนก็ต้องเขียนคำนั้นได้เช่นกัน จึงมีการทดสอบนักเรียนโดยให้นักเรียนเขียนตามคำบอก ซึ่งการตรวจนั้นเราให้นักเรียนเข้าแถวตอนลึกแล้วให้มาอ่านให้ฟังทีละคน ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เรารู้เลยว่านักเรียนคนไหนกล้าแสดงออกหรือไม่กล้าแสดงออก และยังเข้าอีกว่านักเรียนคนไหนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ “การเรียนครูชั้น ป.1 ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะเราจะต้องเข้าใจเด็ก เอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ไม่ใช่การทำตัวให้เหมือนกับเด็ก แค่เข้าใจ ทำทุแอย่างออกมาใจจริงเท่านั้นเพียงพอ หน้าที่นี้สำคัญและยิ่งใหญ่ พื้นฐานการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนพยายามอย่างเต็มที่เต็มความสามารถซึ่งนั้นก็หมายถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง”บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)