ครั้งที่ 33 วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ”

บันทึกการฝึกสอน

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560
เรื่อง “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ”ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง วันที่เด็กๆมีความสุขและสนุกสนาน นั่นก็คือ วันเด็กนั้นเอง ถ้าคนมักเคยตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสนอว่า เป็นเด็กนั้นดีอย่างไร ซึ่งคำตอบนี้ไม่ยากเลยเพราะคำตอบนั้นเรารู้ดีว่าการเป็นเด็กเราสามารถคิดหรือทำอะไรก็ได้ตามใจฝันแต่ความคิดนั้นๆจะต้องเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบที่วางไว้ ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นความทรงจำที่ดีๆที่ยังคงอยู่ในหัวใจ เป็นความประทับใจที่ได้มาฝึกสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ การเรียนรู้บางทีไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนของนักเรียนเท่านั้น วันเด็กนักเรียนก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง เช่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเสียสละ และความสามัคคี รอยยิ้มของเด็กนักเรียนในวันนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เรามีความประทับใจไม่รู้ลืม เสียงหัวเราะ การทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนทำให้เรารู้เลยว่านักเรียนมีความสุขและสนุกสนาน ทั้งๆที่กิจกรรมนี้จะเพียง 1 ชม. เท่านั้น โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมเก้าอี้ดนตรี กิจกรรมเหยียบลูกโป่ง นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างตั้งใจเพื่อชิงของรางวัล

วันนี้เราเห็นแล้วว่า นักเรียนชอบทำกิจกรรมมีความสนใจและมีความกระตือรือร้น ดังนั้น “การเรียนรู้ของนักเรียนขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมของครู การเรียนรู้อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่เพียงทำกิจกรรมอย่างเดียว ความเข้าใจในตัวนักเรียนก็มีความสำคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ”


“ความกล้าแสดงออกเป็นหนึ่งให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน”บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)