วันที่ 34 เรียนปนเล่น (6/01/2560)

ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของวันศุกร์ จะเป็นชั่วโมงเรียนที่ครูพี่เลี้ยง เป็นผู้สอน เพราะทางโรงเรียนได้จัดชั่วโมงให้ครูพี่เลี้ยงเข้าไปเพื่อทำการสรุปในสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก การเรียนกับครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เพื่อเก็บตกสิ่งที่อาจตกหล่นหรือช่วยเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง และในสัปดาห์นี้ ครูพี่เลี้ยงได้นำกิจกรรมเกมบิงโกคำราชาศัพท์มาให้นักเรียนเล่น และทำให้ฉันสังเกตได้ว่า นักเรียนห้องนี้ชอบทำกิจกรรมในลักษณะนี้มาก และจะตั้งใจเป็นอย่างดีหากมีการให้แรงเสริมทางบวกเช่น การให้คะแนน ของรางวัลต่างๆ


แต่ในทางกลับกัน ถ้าหากทำในรูปแบบนี้ซ้ำๆ ฉันคิดว่าก็อาจจะไม่ดีมากนัก เพราะนักเรียนบางส่วนก็ต้องการแรงเสริมเพียงอย่างเดียว อาจจะใช้เป็นข้อต่อรอง หากวันไหนไม่มีแรงเสริม ก็จะแสดงพฤติกรรมในทางตรงกันข้ามได้ (จากประสบการณ์ที่ได้สอนห้องนี้) เพราะฉะนั้น ฉันคิดว่า คงจะต้องมีวิธีการใหม่ๆและน่าสนใจมาให้นักเรียนทำเรื่อยๆ แล้วได้สนุกพร้อมกับการเรียนรู้ควบคู่กันไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)