วันที่ 35 ศิลปะกับการค้นพบ (10/01/2560)

วิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก็เป็นอีกหนึ่งรายวิชาที่ฉันได้รับผิดชอบให้จัดการเรียนรู้ในภาคเรียนนี้ ซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันแรกของการสอนในรายวิชานี้กับนักเรียนชั้น ป.2 และเมื่อเริ่มทำกิจกรรมก็เห็นได้ถึงความกระตือรือร้น และความสนใจที่จะเรียนในรายวิชานี้ โดยหัวข้อที่จะเรียนรู้ ในวันนี้คือ การวาดภาพจากประสบการณ์ของตนเอง โดยจะมีเวลาในการทำกิจกรรมทั้งหมด 2 ชั่วโมง ก็จะแบ่งเป็นการบรรยายสาธิตและการปฏิบัติสร้างผลงานศิลปะระหว่างที่ทำการจัดการเรียนรู้นั้น ฉันเองก็ได้สังเกตนักเรียนแต่ละคนและพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ทำผลงานศิลปะออกมาได้ดีมากๆ แม้จะเป็นเด็กพิเศษหรือแม้กระทั่งบางคนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนในรายวิชาอื่น แต่กลับสนใจและตั้งใจมากในรายวิชานี้ สุดท้ายเมื่อผลงานออกมา ฉันได้ให้ออกมาเล่าถึงสิ่งที่นักเรียนได้วาด นักเรียนสามารถเล่าได้เป็นฉากๆว่าภาพนี้มีใครทำอะไร ที่ไหนบ้าง เป็นสิ่งที่น่าประทับใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่ง หรือนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาทำได้เป็นอย่างดี และควรจะส่งเสริม หลังจากนี้ไปคงจะต้องสังเกตและคอยให้การสนับสนุนในสิ่งเขาชอบและทำออกมาได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าการค้นพบในครั้งนี้ช่วยจุดประกายความคิดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน กับนักเรียนกลุ่มนี้ของฉันได้มากเลยทีเดียว

เด็กชายยูตะ วาดภาพไปเที่ยวทะเลบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)