วันที่ 36 เรียนรู้งานใหม่กับฝ่ายกิจการนักเรียน (11/01/2560)


ในเช้าวันนี้ คุณครูฝ่ายกิจการนักเรียนได้มอบหมายงานใหม่ในการลงทะเบียนหนังสือรับ ซึ่งแน่นอนว่าฉันได้เคยเรียนรู้เรื่องนี้ในรายวิชา งานธุรการในชั้นเรียน และในวันนี้จะได้นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในวันนี้ และให้รับคำแนะนำจากคุณครูฝ่ายกิจการนักเรียนเพิ่มเติมด้วย นี่ก็จะเป็น อีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆที่ฉันจะเก็บไว้ และนำไปใช้ต่อไปในอนาคต ให้คิดไว้เสมอว่า ไม่มีอะไรยาก หากเราเปิดใจและตั้งใจจะเรียนรู้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)