วันที่ 14 รางวัลแด่คนเก่ง (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559)

เช้านี้ที่โรงเรียนคึกคักเป็นพิเศษ เพราะว่า ในช่วงเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า มีข่าวดีมาแจ้งแก่เด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ในเรื่องของ ผลกรประกวดแข่งขัน กิจกรรมต่าง ๆ ในวันลอยกระทง และรางวัลที่นักเรียน ที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนสาธิต ไปประกวดการเต้นปอมปอม เชียร์ แล้วได้รับรางวัลมาอย่างมากมาย ซึ่ง ในตอนเช้านี้ ก็ได้ทั้งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบรางวัล และให้คำชื่นชม นับว่าเป็นนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสมควรได้รับการยกย่อง

เด็กที่เก่ง และกล้าแสดงออก ที่จริงผู้เขียน คนเรียนแต่ละคนมีความสามารถพิเศษของตัวเอง อยู่ที่ใครจะแสดงออกมา และในฐานะที่เราเป็นครู จะต้องสามารถสังเกตความสามารถของนักเรียนได้ด้วย เพราะว่านักเรียนบางคนอาจจะไม่กล้าแสดงออก และเขินอาย เราจะต้องดึงศักยภาพของนักเรียนให้นักเรียนไว้วางใจเรา และพร้อมที่จะแสดงออกมาซึ่ง ความสามารถของตนเอง จากนั้นเราก็ จะผลักดันให้นักเรียนนำความสามารถของตนเองไปใช้ในทางที่ถูก ส่งเสริม เพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อตัวของนักเรียน และใช้ครอบครัวของนักเรียนในการร่วมสนับสนุนความชอบ และความสามารถของนักเรียนด้วย จะทำให้นักเรียนเป็นคนที่เก่ง ดี และกล้าแสดงออก และอาจจำนำชื่อเสียงมาสู่ วงศ์กระกูล และครอบครัว จากนั้นก็นำชื่อเสียงมาสู่ตนเอง และทางโรงเรียนอีกด้วย


ภาพมอบรางวัล แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

และคนเก่งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)