วันที่ 13 UP And Down ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ (22 พฤศจิกายน 2559)

เช้าวันนี้เป็นเช้าสดใส นักเรียนต่างพากันออกกำลังกายในตอนเช้า เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนชื่นชอบมาก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การออกกำลังกายนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีงามและควรค่าแก่การทำให้นักเรียนทำ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นการอบอุ่นร่างกายในตอนเช้า เพราะว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว

กิจกรรมนี้ ครูก็เข้าร่วมด้วย โดยการเต้นร่วมกับนักเรียนอยู่ในแถว และเพลงที่นำมาเต้น เด็กนักเรียนชอบมาก มีทั้ง เพลงเกากลี และเพลงไทยด้วย ถือว่ารักความเป็นไทย และโกอิเตอร์ไปพร้อมๆ กัน


ภาพกิจกรรม ออกกำลังกยในตอนเช้า ของนักเรียนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)