วันที่ 11 ไข่หรรษากับวัตถุพิศวง (วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2559)

สวัสดีคะ วันนี้ เป็นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้ทดลอง ทำการทดลองเรื่อง ไข่หรรษา กับวัตถุพิศวง ซึ่งจะเป็นการบรูณาการเกี่ยวกับเรื่อง แรงโน้มถ่วง อีกทั้งเด็กได้ลองคิดประดิษฐ์ของเอง จากอุปกรณ์และวัสดุที่เราให้ โดยและให้เด็กเข้าใจในเรื่อง แรงโน้มถ่วงมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้เด็กๆ ได้ลงมือทำจริง และตื่นเต้น กระตือรือร้นกับกิจกรรมที่ให้ทำ ให้ทดลอง และมีการสังเกต และสรุปผลได้ด้วยตนเอง โดยกิจกรรมนี้ก็ได้ฝึกให้นักเรียนได้ทำการทดลองเป็นกลุ่ม และมีการระดมความคิดเห็น และเป็นการฝึกยอมรับความคิดเห็นจากเพื่อนในกลุ่ม อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานของตนเอง หน้าชั้นเรียน บอกแนวคิดสร้างสรรค์ที่คิดทำมา ว่าเกี่ยวข้องจากอะไร ทำไมถึงได้รับแรงบันดาลใจในการทำผลงานชิ้นนี้ออกมา ซึ่งผู้สอนก็รู้สึกดีใจมาก ที่นักเรียนได้คิดเป็น ได้ฝึกกระบานการคิด และสรุปผลด้วยตนเอง เป็น concept ด้วยตัวเอง เป็นเป็นความเข้าใจในระยะยาว

ภาพกิจกรรมไข่หรรษา กับวัตถุพิศวงค์สำหรับตอนบ่ายของวันนี้ ก็ได้รับมอบหมาย ให้ช่วยทางโรงเรียนในการเขียนใบเสร็จค่าเทอม และค่าอาหารของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งก็รู้สึกได้ความรู้ การเขียนใบเสร็จเพิ่มมากขึ้น ได้ลงมือจริง นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ควรค่าแก่การพัฒนาตนเองด้วยคะ^^


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)