๑หมู่บ้าน๑แผงลอยริมทาง

แม้ผมจะไม่ค่อยชอบพี่แม้วแต่ยอมรับในความเก่งด้าน ๑-๑ จนกลายมาเป็น โอทอป..วันนี้จะขอโขมยแนวคิดมาสร้าง "๑หมู่บ้าน๑แผงลอยริมทาง" เพราะตอนนี้แผงลอยริมทางระบาดมาก สร้างอันตรายให้กับการจราจรได้มาก อีกทั้งความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย.โดยเฉพาะในอีสาน เหนือ

.

ถ้าทำให้ดีๆ จะมีเสน่ห์มากเช่นถมดินให้กว้างมีที่จอดรถให้ (โรยด้วยหินเทากรวด)มีไก่ย่างส้มตำสูตรพิเศษของหมู่บ้าน มีของฝากจากหมู่บ้าน เป็นต้น .....จะเป็นเสน่ห์ของการขับรถเดินทาง อีกทั้งสร้างรายได้ให้หมู่บ้าน

---คนถางทาง(กพ.๖๐)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)