​คุณค่าของชีวิตครู


เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ทีมงานของโครงการประชารัฐการศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ มาคุยเรื่องการสร้างกำลังใจ แรงบันดาลใจในการทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของครู การสนทนานี้กินเวลา ๑๕ นาที ๕๐ วินาที ผมเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ จึงนำมาเผยแพร่ต่อ ฟังได้ ที่นี่


สะท้อนคิดต่อ คุณค่าของชีวิตครู อยู่ที่การเป็น ครูเพื่อศิษย์” เรียนรู้วิธีการทำหน้าที่ ครูเพื่อศิษย์” ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และปรับเปลี่ยนไปตามบริบทหรือสถานการณ์วิจารณ์ พานิช

๒๖ ม.ค. ๖๐บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เข้าใจว่า ท่านแนบไฟล์ผิดอันหรือเปล่าครับ เพราะของจริง 49 นาทีกว่า