วันที่ 12 ศิลปะ จรรโลงใจ (วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2559)

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ ในวันนี้ ก็เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ ฝึกปฏิบัติ ไม่สร้างความเครียดให้กับนักเรียน และสิ่งที่นักเรียนชอบ คงจะเป็นเรื่องของศิลปะ ได้ฝึกการใช้สมาธิ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และการออกแบบผลงานของนักเรียน และนักเรียนก็มีความสุข สามารถเพิ่ม สัมธภาพการเรียนรู้ให้ดีมากยิ่งขึ้น และในวันนี้ ก็เป็นกิจกรรม เป่าสีน้ำ ซึ่งนักเรียนจะต้องเป่าสีให้เป็นรูปร่างตามความคิด บางคนปล่อยความคิดให้เป็นอิสระ และบวกกับแรงเป่าของแต่ละคน ภาพที่ได้ก็จะไมเห็นกัน ซึ่งเราก็สามารถรู้ความคิด และการทำงานของเด็กนักเรียนแต่ละคน ผ่าน การทำงานบนผลงานศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์๕ แต่ถึงอย่างไร ดูนักเรียนจะมีความสุขมาก และตั้งใจกันสร้างสรรค์ผลงานด้วยความสุขตลอดเวลา

และกิจกรรมหนึ่งที่ ให้นักเรียนทำอีกครั้ง ก็เป็นการทำศิลปะเหมือนกัน คือการพิมพ์ภาพ จากเหรียญบาท 5 บาท หรือเงินเหรียญต่างๆ ซึ่งก็ได้เห็นอีกว่านักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน ออกมาเป็นรูปแบบไหน หลังจากที่เรียนวิชาการาทั้งวัน ชั่วโมงสุดท้ายก็เป็นการทำานที่นักเรียนคิดว่ามันได้ลงมือทำ และรู้สึกนักเรียนจะชื่นชอบผลงานทางศิลปะ เหมือนเป็นการทำศิลปะ เพื่อจรรโลงใจของนักเรียน ให้เป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้น

ภาพกิจกรรม เป่าสีน้ำภาพกิจกรรม พิมพ์ภาพจากเหรียญต่าง ๆบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)