น่าละอายและน่าตกใจ

GD
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

https://www.pri.org/stories/2016-01-13/5-countries-dump-more-plastic-oceans-rest-world-combined

January 13, 2016 9:45 AM EST

By Patrick Winn

5 countries dump more plastic into the oceans than the rest of the world combined.

องค์กร Ocean Conservancy รายงานข้อมูลที่น่าตกใจว่า มีห้าประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลคิดเป็นปริมาณมากกว่าประเทศอื่นๆ ที่เหลือในโลกรวมกัน คิดเป็นสัดส่วนขยะพลาสติกถึงร้อยละ 60 จากทั้งหมด ห้าประเทศดังกล่าวล้วนอยู่ในทวีปเอเชีย ได้แก่

จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

ในห้าประเทศเอเชียเหล่านี้ ประมาณการว่ามีขยะเพียงร้อยละ 40 เท่านั้นที่ได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสม

เช่น การกลบฝังและเผา ขยะส่วนใหญ่มักถูกทิ้งอยู่ตามที่ทิ้งขยะสาธารณะหรือไม่ก็ที่รกร้าง ในที่สุดขยะปริมาณมากก็ถูกแรงลมหรือน้ำพัดพาไปสู่ทะเลในที่สุด


....เป็นเรื่องที่น่าละอายและน่าตกใจ ที่ประเทศไทย แม้จะทุ่มงบประมาณก้อนใหญ่ประมาณ 7 พันล้านบาทโดยรัฐบาล

ปัจจุบันตั้งแต่เริ่มเข้ามาบริหารในปีแรก(สองปีเศษมาแล้ว) เพื่อการจัดการขยะทั่วประเทศ แต่ก็ยังกลายเป็น

หนึ่งในห้าประเทศที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลมากที่สุดโดยร่วมกันทิ้งขยะลงทะเล....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน perspectiveความเห็น (1)