กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงอายุ เป็นวัยบั้นปลายของชีวิต ปัจจุบันวัยผู้สูงอายุนั้นมีจำนวนพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพาครอบครัว อีกทั้งปัญหาด้านสุขภาพ เกิดเนื่องจากเป็นวัยชรา การขาดแคลนคนดูแลและคนเข้าใจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุมีอาการซึมเศร้า สภาพจิตใจที่มีความวิตกกังวล


กิจกรรม ถือว่าเป็นรูปแบบของการกระทำใดๆ หรืองานต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย รวมถึงวัยผู้สูงอายุ โดยฉันคิดว่านักกิจกรรมบำบัดจะสามารถเป็นคนนึงที่เข้าใจวัยผู้สูงอายุ และสามารถที่จะจัดทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบ กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ หรืองานอดิเรกต่าง ทำให้วัยผู้สูงอายุนั้นไม่มีอาการซึมเศร้าหรือปัญหาทางด้านจิตใจ


ประเทศไทยนั้นมีการเจริญเติบของวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันนักกิจกรรมบำยิ่งมีความจำเป็นอย่างมากในประเทศไทยแต่กลับยังเป็นที่ไม่รู้จักมากนักในประเทศไทยแต่ในอนาคตยังจะเป็นที่ต้องการจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ฉันคิดว่านักกิจกรรมบำบัดมีความสามารถที่จะทำให้ผู้สูงอายุใช้ศักยภาพที่พวกเขามีอยู่ในการประกอบกิจวัตรประจำวันได้ได้ด้วยตนเอง และรู้สึกว่าตนเองนั้นนั้นไม่เป็นภาระของลูกหลาน โดยใช้กิจกรรมต่างๆเป็นตัวฟื้นฟูตัวของผู้สูงอายุ

อีกทั้งนักกิจกรรมบำบัดจะสามารถที่ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ตัวอย่างของสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิต เช่น มีแสงไฟจำนวนน้อย มีขั้นบรรไดหลายขั้น พื้นกระเบื้องลื่น ศาสตร์ของกิจกรรมบำบัดก็จะมีแนวทางในการปรับให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตได้ง่ายและปลอดภัยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)