ทำไมทุกคนต้องพยายามทำ "ความดี" (จินตมยปัญญา)


คำถาม : ทำไมทุกคนต้องพยายามทำ "ความดี" ?

คำตอบ : เพราะความดีเป็น "มรรค" ไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือ "นิพพาน"

ความรู้ที่จำเป็นต้องมีสำหรับความเข้าใจนี้มีอย่างน้อย ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ๒) รู้ว่าเราเกิดมาทำไม ๓) รู้วิธีที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้น

พระพุทธเจ้าไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะ เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ความจริงของธรรมชาติ (อริยสัจ ๔) จึงมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลก (สังเกตว่าใช้คำว่า "อุบัติ" ไม่ใช่ "กำเนิด") ตามตำรา พระสมณโคดมหรือพระโคดมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์แรก แต่เคยมีพระพุทธเจ้ามาแล้วนับไม่ถ้วนและจะมีอีกจำนวนประมาณไม่ได้ในอนาคตกาล ในการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ทรงตรัสว่า โอวาทปาฏิโมกข์นั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย .... ประเด็นนี้น่าทึ่งสุด ๆ ครับ แสดงว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสอนในสิ่งเดียวกัน

ต่อไนี้เป็นโอวาทปาฏิโมกข์ มี ๓ คาถา (ที่มา : วิกีพีเดีย)

ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรมธรรม ผู้ทำร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี ๑ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในปาติโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่งนอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิต ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ชาวพุทธทำพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนี้ในวันมาฆบูชา วันเพ็ญเดือน ๓ ของทุกปี

พระพุทธเจ้าสอนอะไร

ขอนำเสนอแบบ ถาม-ตอบ ตนเอง ดังนี้ครับ

ถาม : พระพุทธเจ้าสอนอะไร ?

ตอบ : ทรงสอนวิธีการพ้นทุกข์


ถาม : ทุกข์คืออะไร ? พ้นทุกข์คืออะไร ?

ตอบ :ขันธ์ทั้ง ๕ นั่นแหละคือทุกข์ ทั้งรูปทั้งนาม/ทั้งกายทั้งใจ ทั้งหมดคือทุกข์ การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูป-นาม กาย-ใจคือทุกข์ การพ้นทุกข์คือ การพ้นจากการเกิดอีก


ถาม : ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ ?

ตอบ : ทำให้เห็นแจ้งในอริยสัจ ๔ ประการ วิธีการคือ ทุกข์ให้รู้ สมุทัยให้ละ นิโรจทำให้แจ้ง มรรคทำให้เจริญ


ถาม : ชาวพุทธต้องปฏิบัติอย่างไร จึงถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชน

ตอบ : ศึกษาและปฏิบัติสีลสิกขา จิตสิกขา และปัญญาสิกขา เมื่อปฏิบัติถูกต้องจะเกิดศีล สมาธิ และปัญญา ปัญญาแจ้งอริยสัจนี้เองที่ทำให้พ้นทุกข์


เราเกิดมาทำไม


ถาม : เราเกิดมาทำไม ?

ตอบ : แล้วแต่... เกิดมามีความสุขมั้ง ...เอาเข้าจริง ๆ ทุกคนก็ทำสิ่งต่าง ๆ เพราะต้องการความสุข


ถาม : ความสุขคืออะไร ?

ตอบ : สำหรับชาวพุทธ ความสุขที่แท้จริงคือการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง เรียกว่า "นิพพาน"


ถาม : สรุปเราเกิดมาเพื่อเข้าถึง "นิพพาน" ใช่ไหม ?

ตอบ : สำหรับชาวพุทธส่วนใหญ่..ใช่ อีกส่วนหนึ่งเป็น "โพธิสัตว์" ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ก่อน


วิธีที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้น

ถาม : ทำอย่างไรจะถึงซึ่งพระนิพพาน ?

ตอบ : เจริญมรรคมีองค์ ๘ วิธีการคือ

 • เห็นถูกต้อง คือ เห็นตามความเป็นจริง เห็นไตรลักษณ์ ที่สุดคือเห็นอริยสัจ
 • คิดถูกต้อง คือ คิดทางที่ดี คิดละความพอใจในกาม ดำริละเว้นจากพยาบาลและการเบียดเบียน
 • วาจาถูกต้อง คือ ละเว้นจากการพูดเท็จ คำหยาบ ส่อเสียด เพ้อเจ้อ
 • ปฏิบัติถูกต้อง คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ และประพฤติผิดในกาม
 • เลี้ยงชีพถูกต้อง คือ ทำมาหากิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
 • เพียรชอบ คือ ปฏิบัติธรรม ละปาบ เจริญกุศล
 • มีสติที่ถูกต้อง คือ มีสัมมาสติ คือสติปัฎฐาน คือมีสติรู้กายรู้ใจ
 • มีสมาธิที่ถูกต้อง คือ มีสมาธิตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ดู

รวมความคือ

 • ถือศีล (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ)
 • ทำสมาธิ (สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ)
 • เจริญปัญญา (สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ)

(ที่มา : ที่นี่และที่นี่)


ถาม : ถ้าไม่หวังจะถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ล่ะ ?

ตอบ : ก็ควรจะเจริญมรรคไปเรื่อย ๆ หรือก็คือ ทำความดี นั่นเอง


ตามตำราและคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ นิพพานเป็นสภาวะที่ดับสิ้นกิเลส เที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลง เหนือกฎแห่งไตรลักษณ์ พ้นไปทั้งดีทั้งชั่ว .... อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นคนที่ปรารถนาต้องพยายามทำความดีและพัฒนาตนเองไปเรื่อย ๆ

หมายเลขบันทึก: 623084เขียนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2017 21:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2017 21:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี