ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้นำที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง

Gingkoi11
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้นำที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดร.วิรไท สันติประภพ

ดร.วิรไท สันติประภพ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ใน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติของผู้นำที่ดี

สำหรับดิฉันมองว่า ดร. วิรไท สันติประภพ มีการทำงานที่โดดเด่นทางด้านวิชาการ เป็นบุคคลที่มีความสามารถมากบุคคลหนึ่งและยังเป็นคนที่พยายามส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กร มองกาลไกล และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะรับมือแก้ไข และยังมีทิศทางของเป้าหมายอย่างชัดเจน

การทำงานที่น่าประทับใจ

ในด้านการธนาคาร ในช่วงที่ธนาคารพาณิชย์ปฏิรูปองค์กรขนานใหญ่หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ได้ทำงานในหลายส่วนของธนาคารจนเข้าใจกลไกการทำงานของธนาคารพาณิชย์เป็นอย่างดี อย่างการบริหารสภาพคล่อง การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การกำหนดนโยบายสินเชื่อ การบริหารเงินลงทุน การจัดการกลุ่มธุรกิจการเงินผ่านบริษัทลูก ๆ ของธนาคาร และยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัททุนธนชาติ

ในด้านตลาดทุน ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ปฏิรูปองค์กรในหลายส่วน โดยดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้จัดการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ได้ทำแผนพัฒนาตลาดทุนของประเทศ พัฒนางานวิจัยด้านตลาดทุนเชิงลึก ผลักดันให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยได้รับการยอมรับในเวทีตลาดทุนโลกหลายเวที และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน
ที่มา : http://www.manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx?NewsID=9580000072633

http://www.posttoday.com/analysis/report/375189

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เงินคือพระเจ้าจริงหรือ?ความเห็น (0)