“ASEAN and My Generation” การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ


หลังการก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวเมื่อปี 2558 ดูเหมือนการตื่นตัวเรื่องอาเซียนจะสงบนิ่งอย่างน่าเป็นห่วง โครงการหลายๆอย่างถูกพับเก็บ ไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างที่ควรจะเป็น

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดต่างๆ อาทิเช่น จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร และจังหวัดใกล้เคียง ตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “ASEAN and My Generation” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงาน ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์


นายวิศิษฎ์ มั่นชูพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ นครสวรรค์ ประธานฯ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนโดยภาพรวม
2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ซี่งเป็นภาษากลางของอาเซียน
3. เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับอาเซียนโดยภาพรวมและการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในเขตพื้นที่หลักเกณฑ์การตัดสิน

1. เนื้อหา-สาระ 10 คะแนน
( มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงไปสู่ชีวิตจริง)
2 บุคลิกท่าทางน้ำเสียง 10 คะแนน
(บุคลิกลักษณะดี มีความมั่นใจในการพูดและมีสำเนียงภาษาอังกฤษน่าฟัง)
3. เทคนิคการพูด 10 คะแนน
(พูดได้อย่างน่าสนใจ และสามารถสื่อถึงผู้ฟังได้ชัดเจน และน่าเชื่อถือ )ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสมิตา แฟงฟ้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวสุพรรษา กอสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2นางสาวสมิตา แฟงฟ้อย รับโล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล

นางสาวสุพรรษา กอสัมพันธ์ รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : หลังการก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวเมื่อปี 2558 ดูเหมือนการตื่นตัวเรื่องอาเซียนจะสงบนิ่งอย่างน่าเป็นห่วง โครงการหลายๆอย่างถูกพับเก็บ ไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างที่ควรจะเป็น หลายท่านหันไปสนใจกับกระแสอื่นๆแทน ปล่อยให้ทุกสิ่งอย่างกลมกลืนไปตามวัฏสงสาร
ข้อเสนอแนะ : ควรมีการสานต่อในเรื่องการพัฒนา-การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ โครงการหลายเรื่องช่วยสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในบทบาทของพลเมืองในประชาคมอาเซียน น่าจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้ ต่อไป

***… ขอขอบคุณ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้มีส่วนส่งเสริม-สนับสนุนโครงการฯดี ๆ ที่ช่วยพัฒนาเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง มา ณ โอกาสนี้นะคะ …***


***... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ...***

หมายเลขบันทึก: 622741เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2017 15:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2017 06:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี