​โรงเรียนดีบนดอย


โรงเรียนบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนชั้น ป. ๑ ม. ๓ จำนวน ๑๖๐ คน ครู ๑๘ คน มีชื่อเสียงในฐานะโรงเรียนในหมู่บ้านชนเผ่าปะกากะญอ ที่พลิกผันตัวเองจากโรงเรียนที่ชาวบ้านไม่ศรัทธา มาเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ทั้งในหมู่ชาวบ้านโดยรอบ และชื่อเสียงขจรขจายไปไกล จากผลงานจัดการเรียนรู้วิชาชีวิตโดยการทำงานด้านการเกษตรเป็นหลักแก่นักเรียน แล้วผลการเรียนวิชาการก็ดีขึ้นเอง จากความมุ่งมั่นของผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นผู้หญิง คือ ผอ. สมจิต ตาคำแสง ในการ “ปฏิวัติ” โรงเรียน ด้วยความมุ่งมั่น


ที่นี่ครูกินนอนด้วยกันในโรงเรียน ปรึกษาหารือกัน เป็น PLC โดยไม่รู้ตัว แม้ว่าครูจะโอนย้ายบ่อย เพราะเป็นโรงเรียนห่างไกล แต่ครูก็รักใคร่สามัคคีกันดี ด้วยภาวะผู้นำของผู้อำนวยการ ที่ย้ายมาจากแม่ฮ่องสอนตั้งแต่ปี ๒๕๕๒


ยิ่งเมื่อได้เข้าเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะของมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (สนับสนุนโดย สสส.) และได้ไปดูงานเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้แนวโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ก็ได้แนวคิดมาปรับปรุงโรงเรียน


วงการศึกษาไทยยังมีโรงเรียนดี ที่ครูและผู้บริหารคิดถึงอนาคตของศิษย์เป็นลมหายใจเข้าออก น่าชื่นชมยิ่งนัก นี่คือโรงเรียนแห่ง “ครูเพื่อศิษย์


ผมได้รู้จักโรงเรียนนี้เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ในเวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย และเห็นได้ชัดเจนว่า เมื่อครูรักเด็ก หมั่นไตร่ตรองศึกษาปรึกษาหาทางฝึกเด็กให้เป็นคนดี มีความมุมานะขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนเพื่ออนาคตของตนเอง เด็กจะได้ “ทำงาน” เพื่อการเรียนรู้ที่แท้จริงของตนเอง แล้วเกิดความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ และใฝ่ดี ผลการเรียนจะตามมาเอง และหากครูหมั่นปรึกษาหารือกัน (PLC) หาหลักวิชาว่าด้วยการเรียนรู้เอามาประยุกต์ใช้ การเรียนรู้ของเด็กจะยิ่งเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนวิจารณ์ พานิช

๑๖ ม.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.58.79
เขียนเมื่อ 

Thank you for another good news on Thailand's schools.