บรรณกร I DEAW L.

Ancientcity Museam
Usernameideawlueraeng
สมาชิกเลขที่211409
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

บอกเก้า....เล่าสิบ.....

เป็นหนุ่มในเขตอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
เข้าเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแถวบ้าน
เมื่อจบประถม 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยม 1 - 6 ใน
ตัวอำเภอแวงใหญ่ ระหว่างเรียนก็มีโอกาสสร้าง
ชื่อเสียงแก่ตนเองในด้านวิชาการพอสมควรและ
สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนอยู่หลายครั้ง...........

2552 - 2556

กระทั่งปี 2552 เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
ที่มหาสารคาม

ระหว่างเรียน : มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งใน

คณะกรรมการนิสิต สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะกรรมการนิสิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ รุ่น 15
เป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน (อาสากู้ชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
เป็นชุดอาสาสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นนิสิตโควต้าศิลปวัฒนธรรม ประเภทดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงแคน)
เป็นนักกิจกรรมอื่นๆ

- เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
- เดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์ กรุงมะนิลา (ฟิลิปปินส์)
- เดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์ มณฑลกว่างสี (จีน)
- เดินทางไปทัศนศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดี ประเทศกัมพูชา
- เดินทางไปทัศนศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่ประเทศลาว

แรงบันดาลใจ แนวคิดการทำงาน

การทำงานในรั้วมหาวิทยาลัย และ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆชุมชน
แรงบันดาลใจเกิดจากพ่อ พ่อเป็นผู้ชอบงานอาสาช่วยเหลือสังคม...
กระทั่ง ขณะเรียนเจอครูบาอาจารย์ที่ให้แนวทางดีดีในการใช้ชีวิตของ
การเป็นนิสิตคุณภาพ

และต้นแบบการจัดกระบวนการคิด ในการทำงาน " ได้มาจากพี่ท่านหนึ่ง
ชื่อพี่ " พนัส ปลีวาสนา " ผมติดตามผลงานและมีโอกาสร่วมงานกับท่าน
หลายครั้ง... และได้ไอเดียร์ ได้กระบวนการคิด กระบวนการจัดการกับกิจ
กรรมต่างๆพอสมควร.... กระทั่งมีโอกาสทำงาน ผมก็ยังเอาวิชาเหล่านั้น
ที่ได้จากการร่วมงาน ได้จากการติดตามผลงาน และคำแนะนำ ชี้แนะมา
ใช้ด้วย และได้เห็นผลสำเร็จจริง...จึงขอบพระคุณพี่พนัส ปลีวาสนา.....
อีกครั้งหนึ่งครับ

2556 - ปัจจุบัน

- ทำเรื่องและฝึกงาน ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา สังกัดกรมศิลปากร จ.พระนครศรีอยุธยา
- เข้าทำงานที่พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
- พ.ศ. 2556 ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมลูกเสือ , training ,
- พ.ศ. 2559 ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้า HR
- เดินทางศึกษาดูงานที่ ประเทศมาเลเซีย
- เดินทางศึกษาดูงาน ที่ประเทศสิงคโปร์
- เดินทางศึกษาดูงาน ที่ประเทศฮ่องกง

สิ่งที่เตือนสติในทุกๆวัน :

" เพราะเราเป็นมนุษย์
ชีวิตจึงต้องเป็นอยู่
อย่างมีค่า มากกว่า
การมีชีวิตอยู่เพื่อหาเงิน "
- โจนาธาน -