ค่ายฮักนะโคกหนองคอง โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาพวกเรากลุ่มฮักนะเชียงยืน โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ได้มีการจัดโครงการ “ฮักนะโคกหนองคอง”ขึ้น ที่โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ในโครงการนี้เป็นโครงการที่มีการดำเนินต่อเนื่องมาจากโครงการป่าโคกหนองสู่ป่าชุมชน ซึ่งในโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเช่นเดียวกับโครงการป่าโคกหนองสู่ป่าชุมชน ในส่วนแรกจะเป็นส่วนของผู้ใหญ่ และส่วนที่สองจะเป็นส่วนของน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6

ในส่วนแรก ส่วนของเวทีผู้ใหญ่ สืบเนื่องมาจากโครงการครั้งที่แล้วที่ได้มีการเชิญท่านนายอำเภอ ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ตำบลกู่ทอง ผู้นำชุมชน และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับป่าโคกหนองคองมาพูดคุยกันว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะขับเคลื่อนป่าโคกหนองคองแห่งนี้เป็นป่าชุมชน ซึ่งทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านต่างก็เห็นด้วยที่จะขับเคลื่อนป่าแห่งนี้ให้เป็นป่าชุมชน ดังนั้นในโครงการที่พวกเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้ก็ถือเป็นการร่วมกันคิดเพื่อหาวิธีการที่จะขับเคลื่อนป่าให้เป็นป่าชุมชน โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทำให้เราได้แนวทางในการดำเนินโครงการต่อไปจากทางผู้ใหญ่หลายท่าน โดยท่านแนะนำพวกเราว่า

-ให้พวกเราจัดเวทีเสวนาอีกครั้งโดยในครั้งต่อไปให้เชิญผู้นำชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากป่าโคกหนองคองซึ่งก็คือหมู่บ้าน 19 หมู่บ้านในตำบลกู่ทองให้มารับทราบปัญหาและร่วมกันหาวิธีแก้ไขต่อไป

-ให้มีการทำผ้าป่าอนุรักษ์ป่าขึ้น (เป็นการนำเอาศาสนามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะคนอีสานยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่เหนือธรรมชาติ) โดยเงินที่ได้จากการทำผ้าป่าก็จะนำไปบำรุงและรักษาป่าต่อไป

-ทำหนังสือรายงานเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง

ในส่วนของเวทีเด็ก โดยเราได้ชวนน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มาร่วมกิจกรรมของเรา โดยเราได้ทำกิจกรรมออกมาในรูปของค่ายให้เด็กๆได้ลงไปทำกิจกรรมทั้งในป่าโคกหนองคอง และในโรงเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ฐาน คือ

-ฐานความงามธรรมชาติ(นำกรอบไม้ไปครอบในบริเวณที่สวยๆ เช่น เส้นทางการเดินของปลวก แล้วให้เด็กๆวาดออกมาเป็นภาพ)

-ฐานสร้างภาพจากวัสดุธรรมชาติ (นำวัสดุที่พบในป่า เช่น ดิน ใบไม้ มาสร้างเป็นภาพ)

-ฐานบิงโก (เป็นการนำเอาเรื่องของสมุนไพรมาทำเป็นเกม)

-ฐานสำรวจป่า (เป็นการสอนน้องๆให้เรียนรู้เกี่ยวกับการสำรวจพรรณไม้ในป่า เช่น การวัดความสูง/วัดเส้นรอบวงของต้นไม้)

-ฐานผ้ามัดย้อม(นำสีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น เปลือกประดู่ ดอกอัญชัน และขี้เหล็กมาทำเป็นสีย้อม )

ซึ่งกว่าจะได้เกมหรือกิจกรรมในแต่ละฐาน พี่ประจำฐานก็ต้องช่วยกันศึกษาข้อมูลกัน ดิฉันได้รับผิดชอบในฐานบิงโก(สมุนไพร)ก็ได้รวบรวมพืชสมุนไพรที่พบในป่าโคกหนองคองและหาประโยชน์และสรรพคุณของต้นนั้นๆ เช่นเดียวกับเพื่อนที่รับผิดชอบในฐานผ้ามัดย้อมที่ทุ่มเทมากในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อม และศึกษาว่าพืชชนิดใดบ้างที่สามารถนำมาทำเป็นสีย้อมผ้าได้

ในการทำงานในโครงการฮักนะโคกหนองคอง ครั้งนี้ทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่า การที่จะทำงานให้สำเร็จได้ จะต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเองต้องการที่จะทำอะไร อยากให้เป็นแบบไหน แล้วค่อยบอกให้เพื่อนๆฟังเพื่อให้เพื่อนได้ช่วยคิดและปรับปรุง โดยที่ทุกคนต้องรู้ว่าจะต้องทำอะไร เพราะในโครงการนี้จะทำอะไรคนเดียวไม่ได้ ฉะนั้นทุกคนจะต้องรู้ทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือกันได้ตลอดเวลา

Image may contain: 5 people, child and outdoor

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่ได้จาก โครงการSamsung smart learning centerความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

เขียนเล่าเรื่องได้ดีมากเลยครับ มีการเรียงตามลำดับได้ดี เห็นวิธีการด้วย ...