โครงการอบรมครูเพื่อเตรียมตัวก่อนการสอบวัดมาตรฐานระดับชาติ(O-NET)สาระภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 6-7 มกราคม 2560 ผู้เขียนช่วยโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณอบรมครู ตชด และครูพื้นที่เกาะอบรมโครงการอบรมครูเพื่อเตรียมตัวก่อนการสอบวัดมาตรฐานระดับชาติ(O-NET)มหาวิทยาลัยทักษิณท่านอาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ ประธานโครงการ วันแรกอบรมที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีสาระอื่นด้วยเช่น วิทยาศาสตร์และสังคมฯ ท่านอาจารย์ ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ อบรมให้ครูสาะวิทยาศาสตร์ในวันแรก ท่านอาจารย์ดร.พินิจ ดวงจินดา อบรมให้ครูสาะสังคมฯ ในวันแรกเช่นกัน

ในแต่ละสาระรวมกันในห้องใหญ่ก่อน แล้วค่อยแยกไปตามกลุ่มสาระวิชา ครูมาจากโรงเรียน ตชด ในพื้นที่สตูล พัทลุง ตรัง และสงขลา เสียดายทีม ตชด สงขลา 10 โรงเรียนที่ติดภาระที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลาจะจัดกิจกรรมให้

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ โดยเป็นโรงเรียนของมูลนิธิชัยพัฒนาในพื้นที่เกาะของจังหวัดสตูล ผู้เขียนเตรียมของรางวัลให้ครูที่ทำคะแนนในการเตรียมความพร้อมได้ดี เป็นหนังสือส่วนตัว 3 เล่มและปฏิทิน 1 ชุด เป็นของราวังให้ครู

ตอนแยกกลุ่มสาระผู้เขียนใช้ห้อง 216 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณอบรมครูภาษาอังกฤษ คุณครูตั้งใจมาก โดยเฉพาะคุณครูพื้นที่เกาะ เนื่องจากมีพื้นฐานภาษาอังกฤษหลายท่านมาก

มีครูตชด มาจากโรงเรียน ตชด ควนตะแบกของจังหวัดพัทลุงด้วย ตอนนี้ทางโรงเรียนได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ se-ed และทีมงานของสำนักพิมพ์นาคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้เขียนเตรียม power point ไว้ที่นี่เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครที่สนใจ มีรูปแบบการสอบของ สพฐ ว่าจะสอบเรื่องใดบ้าง เอกสารตัวอย่างข้อสอบของ สทศ ปี 2558 และแบบฝึกหัดเรื่องสัญลักษณ์และเทศกาลต่างๆ


ผู้เขียนให้คุณครูวิเคราะห์และการอธิบายข้อสอบและทำกิจกรรมเพื่อนำไปสอนนักเรียน โดยใช้แนวข้อสอบเก่าๆ มาออกแบบกิจกรรมให้ครูใช้ข้อสอบปีล่าสุดเลย


กิจกรรมเหล่านี้น่าจะเหมาะกับครูโรงเรียนตชด เพราะครูจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้เลย แต่นักเรียนต้องมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนยังเขียนไม่จบเดี๋ยวมาเขียนต่อ ไปช่วยกันบริจาค ช่วยน้ำท่วมภาคใต้ก่อนนะครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (0)