170108-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Athlete

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.07

Ref.#595654


Athlete

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “athlete”

(เน้น พยางค์ แรก ath) ว่า “ath-leet”

(สังเกต ออกเสียงแค่ สองพยางค์)

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “athletic”

(เน้น พยางค์ สอง let) ว่า “ath-let-ik”


Collins English Dictionary

ให้ความหมาย นาม “athlete”

ที่เราเข้าใจว่าหมายถึง “นักกีฬา”

ว่าที่แท้จริง คือ “บุคคลที่ได้รับการฝึกเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาทุกประเภท”

เนื่องจากรากของคำนี้ใน Latin หมายถึง

“รางวัล” (prize) หรือ “แข่งขัน” (contest)


“athlete” เป็นคำที่ มักออกเสียงผิดบ่อยมากเป็น “ATH-uh-leet

การออกเสียงที่ถูกต้อง คือ “ATH-leet” เพียงสองพยางค์

ทั้ง British English และ US Eglish


Random House Webster’s college Dictionary

ให้ความหมาย “athletics”

การใช้ ปกติ ร่วมกับ กริยา พหูพจน์ เมื่อให้หมายถึง

ว่า เป็น “กีฬา ที่แข่งขันกัน” (athletic sports) เช่น

“running” “rowing” หรือ “boxing”

หากแต่ เมื่อใช้ กับ กริยา เอกพจน์ ในความหมายว่า

“the practice of athletic exercises”

หรือ “the principles of athletic training”

ใน British English ให้ความหมาย “athletics”

คือ การแข่งขัน กีฬา “ประเภท ลู่และลาน” (track-and-field)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)