๔๗๓..คิดแล้วไม่ทำอย่างมุ่งมั่น..ฝันจะเป็นจริงได้อย่างไร..

ผมเน้นย้ำให้ครูสอนวิธีคิด..จะเป็นทักษะติดตัวเด็กไป และนำไปใช้ในห้องสอบและชีวิตประจำวัน..ถือเป็นความฝัน..ภาควิชาการ และ เป็นงานหลักของผมที่สำคัญยิ่ง

ผมคิดที่จะทำมันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอน ไม่หันไปทำแบบเดิมเหมือนเมื่อหลายปีก่อน ที่สอนเต็มวัน เต็มเวลา และเต็มความสามารถ..แต่คุณภาพผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย.. ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่า วิทยาการความรู้มากมายหลายมิติและเทคโนโลยีก็ก้าวเร็ว ส่งผลให้หลักสูตรการศึกษาฯอัดแน่นเนื้อหาตั้งแต่ชั้นป.๑..น่าทึ่งมาก ที่สมองน้อยๆของเด็กต้องซึมซับรับรู้อะไรมากมายเหลือเกิน...

ยิ่งไปกว่านั้น..การประเมินผลก็เข้มข้น แบบทดสอบโอเน็ตชั้น ป.๖ เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์พันลึก ที่ครูและผู้บริหาร..ประมาทไม่ได้เลยแม้แต่ก้าวเดียว

เพราะโรงเรียนขนาดเล็กก็ต้องเข้าสอบด้วย และนโยบายต้นสังกัด ชี้วัดคุณภาพจากหลายๆด้านก็จริง แต่ผลการสอบโอเน็ต..ก็เป็นตัวหนึ่ง..ที่บ่งบอกการบริหารจัดการ...

ผมไม่อยากคิดอะไรมาก..นอกจากลงมือทำ และฝันว่า..โอเน็ต ๕ วิชา จะต้องได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ..เพื่อตอบโจทย์โรงเรียนเล็กว่าจะไปในทิศทางใด..และเพื่อทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ที่สุดของที่สุด ก็คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเทนั่นเอง..ของผมและครู..ที่ต้องสอนเสริมเติมเต็มในวันเสาร์

ครูประจำชั้น ป.๖ ที่ไม่ถนัดในบางรายวิชา ครูชั้นอื่นก็มาช่วยสอน พร้อมเสนอแนะการวิเคราะห์โจทย์ ฝึกการสังเกต ให้สถานการณ์เพื่อแก้ปัญหา และลองทำแบบทดสอบ เพื่อความคุ้นชิน..

ผมเน้นย้ำให้ครูสอนวิธีคิด..จะเป็นทักษะติดตัวเด็กไป และนำไปใช้ในห้องสอบและชีวิตประจำวัน..ถือเป็นความฝัน..ภาควิชาการ และ เป็นงานหลักของผมที่สำคัญยิ่ง

ตอนบ่าย..ก่อนกลับบ้าน นักเรียนก็มาช่วยสานฝันให้ผม.. อีกครั้ง ที่อยากปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักเรียน ด้าน”ทักษะชีวิต” ควบคู่ไปกับความรู้ตามหลักสูตร เริ่มจากเปิดฝาถัง ๕๐ ลิตร ที่มีส่วนผสมของน้ำประปา น้ำหมักชีวภาพและกากน้ำตาล ที่หมักอย่างเข้มข้น ๑๕ วัน กลายเป็นหัวเชื้อชั้นดี ใส่ขวดแล้วส่งต่อไปยังเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่ง...

กลุ่มปุ๋ยน้ำ..รับน้ำหมักชีวภาพ ตักใส่ขวด ๒ ช้อน เติมกากน้ำตาลอีก ๑ ช้อน แล้วเติมนมจืดลงไปให้ถึง ๓ ใน ๔ ของขวด ปิดฝาตั้งทิ้งไว้ ๑๐ วัน ก็จะได้ฮอร์โมนนม..ทรงคุณค่ากับผักสวนครัวทุกชนิด... ปลอดสารพิษอย่างแน่นอน

การสอนความรู้ ทำให้นักเรียนเกิดความคิด และคิดเป็น เช่นเดียวกัน..ทักษะชีวิต จะช่วยให้เขาทำเป็น นำไปใช้แก้ปัญหา พัฒนาตนเองและครอบครัว ให้สังคมบนโลกใบนี้น่าอยู่ นับเป็นฝันระยะยาว... ที่ต้องเริ่มต้นในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม อนาคต..ผลจะเป็นอย่างไร ก็มิอาจคาดเดา แต่เท่าที่รู้..วันนี้..ผมมุ่งมั่นตั้งใจและทำอย่างดีที่สุดแล้ว....

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๗ มกราคม ๒๕๖๐
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (0)