น่านส่งเสริมพัฒนาการหนูน้อย

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 หรือเมื่อวานนี้ ที่สนามกีฬาจังหวัดน่าน เขาเรียก สนามกีฬา อบจ.น่าน มีการแข่งขันกีฬาเด็ก ๆ เรียกว่า กรีฑาหนูน้อยเกมส์ อบจ.น่าน จัดกันมาเป็นครั้งที่ 10

มีโอกาสแวะเวียนไปมองไกล ๆ สภาพอากาศเมื่อวานนี้ ไม่มีฝนตกหน่อย ไม่มีแดด อากาศหนาวเย็นเป็นใจ พ่อแม่ผู้ปกครองสถานศึกษา พาเด็ก ๆ อนุบาลมาประลองวิ่งกันสนุกสนาม เจ้าภาพหลัก คือ อบจ.น่าน ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาจกล่าวไม่หมดสิ้น ครบถ้วนต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี่ ยังมีคนดี หน่วยดี ๆ ไม่น้อย มองไกล ๆ เท่าที่ได้เห็นมี สมาชิกชมรมนักวิ่งเมืองงาช้างดำ คณะครูนักเรียน รร.สตรีศรีน่าน สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน ที่คอยมาดูแลเกี่ยวกับการแข่งขัน ขั้นตอน พิธีการต่าง ๆ

ที่บันทึกมาในครั้งนี้ เพื่อบ่งชี้ว่า ทีน่านเขาทำกันมาเป็นครั้งที่ 10 แล้วละครับ ไม่ใช่เพิ่งทำ หรือเพิ่งนับ ส่อแสดงให้เห็นว่า มีข้อมูล มีประสบการณ์ทำงานมาเป็นเวลาค่อยข้างยาวนาน และได้สังเกตว่า การบริหารจัดการอะไรต่อมิอะไร เพื่อให้นักวิ่งหรือนักกรีฑา หนูน้อยเกมส์สู่ลู่วิ่งนั้น ลื่นไหลเรียบร้อยดีมาก พี่ ๆ นักเรียนจาก รร.สตรีศรีน่าน เดินนำหน้าน้อง ๆ จับมือ จับไหล่ ต่างโรงเรียนมารู้จักกัน พากันเดินเข้าสู่สนามน่ารักดี คนที่ได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิด รับผิดชอบ มองออก มองเป็น คิดงาน ทำงานเป็นจะเข้าใจดี ว่า การเกี่ยวข้องส่งเสริมหนูน้อย ไม่ใช่เรื่องง่าย เหมือนจับปูใส่กระด้ง

กำลังจากบอกต่อว่า ที่่น่านเขาไม่เอาแต่พูด เอาแต่ตีความ เอาแต่ลีลา รีรอ เขาร่วมมือกันกับ อบจ.น่านมีการส่งเสริมพัฒนาการหนูน้อย ให้เป็นผู้ใหญ่หลายรูปแบบ อาจไม่โด่งดังเหมือนจังหวัดใหญ่ หรือจังหวัดที่อยู่ใกล้ชิดศูนย์รวมอำนาจ ที่นี่เขาร่วมมือทำดีกันมานานแและทำดีต่อเนื่อง น่าที่หน่วยงาน องค์กร สถาบันด้านการศึกษาวิจัยในระดับชาติ น่าจะลองมาศึกษาเรียนรู้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการส่งเสริมพัฒนาหนูน้อยต่อไป ไม่ปล่อยให้คนดี หน่วยงานดี ๆ ทำงานในภูมิภาค ท้องถิ่น ตามมี ตามเกิด ตามลำพัง ผิดพลาดตรงไหน กรุณาแนะนำเขาด้วย คนทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตั้งใจดีบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มเติมเครือข่าย มี

1.สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน

2.สมาคมโรงเรียนเอกชน

จังหวัดน่าน

3.ชมรมนักวิ่งงาช้างดำ

4.โรงเรียนสตรีศรีน่าน

สถานศึกษาที่เข้าร่วม

19.แห่ง

ศูนย์เด็กเล็ก

โรงเรียนเอกชน

โรงเรียน สพฐ.