การศึกษาคือดอกไม้ของชีวิต...ปรัชญาปณิธานเบื้องต้นความเห็น (0)