170107-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Asterisk

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.06


Asterisk


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “asterisk”

(เน้น พยางค์ แรก as) ว่า “as-tuh-risk”


New Oxford American English Dictionary

อธิบาย การใช้ “asterisk”

นาม คือ เครื่องหมาย ดอกจัน (*)

กริยา คือ “การใส่เครื่องหมาย ดอกจัน ที่คำหรือข้อความหนึ่ง”

และ ว่าเป็นคำ ที่ดูเหมือนจะออกเสียงลำบาก ที่อาจสร้างปัญหา

ในรูป ทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์ ที่มักออกเสียงคำท้าย ผิดเป็น “rix”

(ซึ่ง คำ ‘Asterix’ เป็นชื่อตัวละครตัวหนึ่งในชุด ‘cartoon’ เรื่องยาว)

การออกเสียงคำท้าย เอกพจน์ เป็นเสียง ‘risk”

และพหูพจน์ เป็นเสียง “risks”


Random House Webster’s college Dictionary

อธิบาย การออกเสียง “asterisk”

ตามปกติ ออกเสียง พยางค์สุดท้าย โดยสลับอักษร จากรูปเดิม

เป็นเสียง “riks”

ซึ่งเป็น การออกเสียงที่สร้างความสับสน ให้ผู้ฟังคิดว่า เป็นคำ พหูพจน์

การออกเสียง ที่ลงท้าย ด้วย “riks” และ “rik”

พบว่า มีการใช้บ่อยครั้งโดย Educated speakers

และถือว่า เป็นการออกเสียง ที่ “nonstandard”


American Heritage Dictionary

อธิบาย การออกเสียง “asterisk”

ว่าเกี่ยวข้องกับ “metathesis” ที่รับผิดชอบ

การออกเสียง คำเช่น “ask” ว่า “aks” หรือ “ax”

(ซึ่ง เรื่องของ การออกเสียง นี้ ขอให้ดูที่ หัวข้อ “AX”)

จึงได้ยินการออกเสียง “asterisk” เป็นเสียงสะกดด้วย “ks”

เสมือนหนึ่งสะกด ว่า “asterix” หรือ “asterisks

บางทีอาจเป็นเพราะ “มักมีการเขียน เครื่องหมายนี้ เป็นชุด” เช่น

(as ***)

จึงทำให้บางคน เห็นว่า “asterisks” เป็นรูปพหูพจน์ของ “asterisk”

และออกเสียง แต่เพียง เสียงตัวสุดท้าย “k”

Usage Panel ลงความเห็นเมื่อ 2014 เลือกใช้การออกเสียงแบบดั้งเดิม

ถึงแม้มีเพียง 24% ยอมรับให้ออกเสียงเหมือน “asterix”

และมีเพียง 6% เลือกให้ออกเสียงเหมือน “asterick”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)