สมองมีไว้ให้คิด...คิดก่อนพูดคิดก่อนทำจึงจำเป็นความเห็น (0)