วันที่ 48 สอนแทน (6 มกราคม 2559)

<p “=””>วันศุกร์แล้ว วันสุดท้ายของสัปดาห์ ที่จริงแล้ววันนี้มีชั่วโมงสอนแค่ 1 ชั่วโมง แต่วันนี้ครูประจำชั้น ป.5/1 เกิดอุบัติเหตุทางรถเลยต้องสอนแทน ก็ดีเลยเพราะวันศุกร์โรงเรียนชอบมีกิจกรรมบ่อย ๆ ทำให้ไม่ได้สอน วันนี้เลยเจอเด็ก ๆ ป.5/1 2 ชั่วโมง ทีแรกคิดว่าเด็ก ๆ จะเบื่อ แต่เขาดีใจที่ได้เรียนด้วย ชั่วโมงแรกเป็นการสนทนากันในเรื่องธนาคาร ประเภทของธนาคาร 3 ประเถท และต่อด้วยการอธิบายหน้าที่ของธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทย บางเรื่องที่เราไม่เคยรู้ก็มาเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียน การที่จะสอนให้นักเรียนเข้าใจ ครูจำเป็นที่จะต้องเข้าใจก่อน และต้องสามารถตอบคำถามของนักเรียนให้ได้ ชั่วโมงที่ 2 คุยกันในเรื่องบทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ ครูก็พึ่งรู้ว่าที่จริงแล้วธนาคารออมสินไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ถึงแม้จะมีสาขาเยอะก็ตาม
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)