การจัดการเรียนรู้การคิดตามหลักพุทธวิธี

การจัดการเรียนรู้การคิดตามหลักพุทธวิธี

การจัดการเรียนรู้การคิดตามหลักพุทธวิธี

                  สังคมยุคปัจจุบันหย่อนด้านคุณธรรมในกลุ่มวัยรุ่นอย่างมากในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูต้องปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมต่อเด็กให้มากขึ้นโดยนักเรียนไม่รู้ตัวในกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยพุทธวิธีในการคิดของพระพุทธเจ้าจนทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าเป็นวิธีการอันประเสริฐล้ำค่ายิ่งไม่ล้าสมัยและวิธีการสร้างคนให้รู้จัก คิด ประกอบด้วยวิธีคิด 4 ประการ ที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลความว่า  การทำในใจโดยแยบคาย กระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย การพิจารณาโดยแยบคายคือพิจารณาให้ถึงความจริงโดยสืบค้นหาเหตุผลไปตามลำดับจนถึงต้นเหตุ  แยกแยะองค์ประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยหรือตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีที่ชั่วยังกุศลธรรมให้เกิดอุบายที่ชอบ มีดังนี้ 1) อุบายมนสิการ   2) ปถมนสิการ  3) การณมนสิการ  4) อุปปาทกมนสิการ   ( ได้ทดลองกับการจัดการเรียนรู้  เรื่องขุนช้าง ขุนแผน ) ( ดร.สุวิทย์  มูลคำ  , ครบเครื่องเรื่องการคิด , 2547 )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เด็กจะคิดเป็นขึ้นอยู่กับใคร

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการเรียนรู้การคิดตามหลักพุทธวิธี

หมายเลขบันทึก: 62112, เขียน: 22 Nov 2006 @ 14:00 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 16:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เป็นเรื่องน่าสนใจมาก อยากรู้รายละเอียด

เขียนเมื่อ 
วิธีทดลองทำอย่างไรบ้าง  ขอชื่นชมที่สามารถเชื่อมโยงวิถีพุทธ  สู่การจัดการเรียนรู้
ใช่การเชื่อมวิถีพุทธได้เป็นเรื่องน่าอนุโมทนา ได้กุศลมาก
อุทิศตนเพื่อชาติไทย...
IP: xxx.86.147.86
เขียนเมื่อ 
จะลองนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะ เป็นประโยชน์และน่าสนใจมากค่ะ