การประชุมวิชาการ"การพัฒนาบทบาทผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง"และพิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4


พยาบาลท่านใดที่สนใจจะเข้ารับการสอบเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สมาคมพยาบาลภาคใต้จำจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบคะ

    สภาการพยาบาลจะจัด การประชุมวิชาการ  "การพัฒนาบทบาทผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงและพิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4"
       ขอแสดงความยินดีกับ APNสาขาการพยาบาลชุมชน 20ท่าน สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน 3ท่านและสาขาอื่น ๆ จำนวน 124ท่าน รวม147ท่าน

    การประชุมวิชาการ  "การพัฒนาบทบาทผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง" จะจัดวันเสาร์ที่  16-17ธันวาคม ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
    ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 400คน ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรในสาขาต่าง ๆ  รุ่นที่ 1จำนวน 49คน  รุ่นที่ 2จำนวน 95คน  รุ่นที่ 3จำนวน 62คน และปีล่าสุดรุ่นที่ 4จำนวน147คน
        โดยดูรายละเอียดกำหนดการประชุมได้ในเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9510145-51 ลงทะเบียนภายในวันที่ 6ธันวาคม 2549 
     ส่วนรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบรับวุฒิบัตรสาขาการพยาบาลชุมชนและสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชนในปีพ.ศ.2549มีดังต่อไปนี้

ลําดับที่ เลขที่สมาชิก ชื่อ - นามสกุล

 1. 7703 นางเพชรัตน์  เจิมรอด          

 2. .1/20215 นางผ่องเพ็ญ  ตระกูลขจรศักดิ์

 3. 13151 นางอมรรัตน์ ลิ่มเฮง*

 4. 8771 นางสาวปรียานุช จันทิมา

 5. 2224  นางวันเพ็ญ  วงษ์จินดา

 6. 12374 นางสาวศุภลักษณ์  รัตนะ

 7. 25020 นางสาวกันนิษฐา มาเห็ม

 8. 20235 นางสาวปัทมาภรณ์ แซ่ฮ่วน  

 9. 2617 นางสาวศุภร น้อยใจบุญ

10. .1/20761 นางนพวรรณ ประสงค์สําเร็จ

11. .1/18433 นางทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย

12. 39436 นางสายฝน ตันตะโยธิน

13. 57445 นางสาวศุภสิตางค์ ศิริพัฒน์

14. .1/139 นางสิริวรรณ เดียวสุรินทร์*

15. 8237 นางมยุรี คชนาม

16. 40276 นางสาวพิชญกานต์ สกุลพานิช

17. 35550 นางสาวกัลยาณี นาคฤทธิ์

18. 30440 นางราตรี ฤทธิรัตน์

19. 67662 นางสาวรชตวรรณ รอดผล*

20. .1/12074 นางสาวเกษตะวัน นากดี

* พยาบาลชุมชนจากสงขลา

สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน 3ท่าน

1. 49800013 อุสาห์  ชุติปัญญะบุตร

2. 49800020 วิโรจน์  เจริญยิ่ง

3. 49800037 จีรนัทธิ์ โพธิพฤกษ์

   สำหรับท่านที่ยังไม่ผ่านในบางหัวข้อ ก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะ  คิดว่าหลายๆคนในกลุ่มนี้ก็เคยมีประสบการณ์นั้นมาแล้วและยินดีให้ความสนับสนุนส่งเสริมแนะนำและเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆร่วมวิชาชีพทุกคน   สามารถแสดงความสามารถของตนให้เด่นชัดต่อกรรมการสภาและผ่านเข้ามาร่วมสานงานในชุมชนของเราให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป

18 ธ.ค.49 

สำหรับผู้สนใจได้นำfileการนำเสนอผลการทำ Focus group กลุ่ม APNชุมชนดูได้ทีhttp://gotoknow.org/file/pcunurse/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99.ppt      

รายละเอียดติดตามได้จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้คะ จัด 30 มิ.ย. - 1ก.ค. 50  ที่ห้องประชุมรพ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

 

 

หมายเลขบันทึก: 62111เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2006 13:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 พฤษภาคม 2012 11:08 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
ทดสอบLinkแล้วไม่สำเร็จขออภัยด้วยคะ  จะรีบหาทางแก้ไข

สวัสดีครับ คุณอมรรัตน์ ลิ่มเฮง
                 แสดงความยินดีกับทุกท่าน ผมมีบทความที่สรุปความคิดเห็นต่อการทำงานของ APN ใน Blog ของผม www.gotoknow.org/learn4life  อยากให้ APN แสดงความคิดเห็นด้วย ขอบคุณครับ

                                  สุพัฒน์

                        

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี