ตะวันตกดิน

ก้อนหินและดอกไม้

กาแฟหนึ่งถ้วย

ซากผีเสื้อในขวดทราย

ทุกอย่างรอบกาย

ดูช่างเงียบเหงา

หรืออาจเป็นใจเรา

ที่เงียบเหงา

หัวใจเย็นเฉียบ

ยังเต้นอยู่

ความฝันหล่นหายไป

ในดวงตาคนเจ้าชู้

ใครเลยจะรู้

วันนี้หัวใจ

ไม่มีแรง