เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แหล่งเรียนรู้กลางเมืองใหญ่ ยังมีอีกมากมายให้เราศึกษาหาความรู้ จัดสรรเวลาและตะลุยไปจะทำให้ได้เติมใจเติมปัญญา และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

พิพิธภัณฑ์"วังสวนผักกาด"

ช่วง ๒๘ - ๓๐ ธันวาคมที่ผ่านมาโรงเรียนได้นำคณะครูมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่ กทม. แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีช่วงเวลาอิสระให้ครูได้ท่องเที่ยวด้วยตนเองดังนั้นพวกเรา ๖ คน สองกลุ่มสาระการเรียนรู้คือมีน้องๆ คณิตศาสตร์อีก ๔ คนมาสมทบกับครูนกและเพื่อนรุ่นพี่แบบไปไหนไปกันเราจะเดิน ด้วยที่พักอยู่ซอยรางน้ำทำให้เราวางแผนจะเดินไปชมพิพิธภัณฑ์กลางเมือง "วังสวนผักกาด" ที่ถนนศรีอยุธยา

หอเขียน


พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ๕๐ บาท เจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างน่ารักสมอย่างที่กล่าวว่าที่นี่มีลักษณะการจัดแสดงที่เหมือนบ้านมากกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์

สมาชิกทัวร์แบบเดินเดิน


วังสวนผักกาดมีสิ่งปลูกสร้างคือ เรือนไทยหลังที่ ๑ - ๘ หอเขียน ตำหนัก ศิลปาคารจุภฎ-พันธุ์ทิพย์ และเรือนสำหรับผู้รับใช้พระองค์ สำหรับครูนกเองจะประทับใจ "หอเขียน" ซึ่งพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต ได้ผาติกรรมมาจากวัดบ้านกลิ้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรม เมื่อไปนั่งบริเวณใต้หอเขียนจะมีลมพัดสบายๆ ภายในหอเขียนจะมีภาพประกอบเป็นภาพลายรดน้ำเกี่ยวกับพุทธประวัติและรามเกียรติ์


นอกจากนี้เรือนไทยทั้ง ๘ หลังจะมีเอกลักษณ์ในการแสดงแตกต่างกันเรือนไทยหลังที่ ๑ จะเป็นห้องดนตรีของทูลกระหม่อมบริพัตรฯ เรือนไทยหลังที่ ๒ได้รวบรวมหินและแร่ที่มีคุณค่ามากมาย เรือนไทยหลังที่ ๓ เครื่องถ้วยเบญจรงค์ เรือนไทยหลังที่ ๔ เป็นพื้นที่ต้อนรับและรับประทานอาหาร เรือนไทยหลังทีื๕ มีจุดเด่นในการแสดงหอยและฟอสซิลปลา เรือนไทยหลังที่ ๖ เป็นพิพิธภัณฑ์โขน เรือนไทยหลังที่ ๗ แสดงเครื่องถ้วยชามสังคโลกสมัยสุโขทัย และเรือนไทยหลังที่ ๘ จัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่เป็นเครื่องแก้วลายทอง เครื่องแก้วคริสตัล


นอกเหนือจากความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ได้ครูนกและเพื่อนๆ ประทับใจความร่มรื่นของอาคาร ต้นไม้อยากให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางเมืองแห่งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตมูลค่าเพิ่มความเห็น (1)