การจาม...ฆ่าคุณได้ถ้าไม่ระมัดระวังความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่

ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ

และมากมีประโยชนะ์จ้ะ