​การบรรยายของท่าน มล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ


การบรรยายของท่าน มล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ 26/12/59 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การศึกษา สังคมธรรมรักษ์ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทแยกจากกันไม่ได้
ประเทศไทย มี76 จว.และ กทม.เป็นประเทศไทยเดียวกันไม่มีแบ่งแยก ประชาชนของทั้งประเทศ ซึ่งให้การเกื้อกูลกันโดยใช้ tax system
คะแนนไม่สำคัญเท่าลูกหลานมีจริยธรรม
อาจารย์หรือครู อย่าทิ้งว่าครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่ อย่าทิ้งให้อยู่ในใจ เป็นอาจารย์ที่ต้องมีเมตตาสอนศิษย์ ไม่ใช่ ผอ.ที่เน้นการบริหารบุคคล
สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ท่านทรงมีจิตวิญญาณความเป็นครู ท่านเป็นอาจารย์ที่ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นแบบอย่างของความเป็นอาจารย์
สิ่งที่สามารถขับเคลื่อนประเทศไทย คือ
ฝากความหวังให้เยาวชนเป็นความหวังประเทศชาติ มุ่งบำเพ๋ญเพื่อประโยชน์ของประเทศไทย
แก้ได้ในสิ่งที่เราแก้ ทำทุกอยางให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ
ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รักษาประเทศไทยไว้ด้วนความรัก
ทำดีเริ่มได้ด้วยใจเรา
พูดชัด ช้า มีกระบวนการคิด
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย อย่าพูดไทยคำอังกฤษคำ
อยากให้ มนร.เป็นแบบบอย่างสมกับที่ได้รับพระราชทานนาม
ต้องมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ ดำรงชีวิตแบบพอเพียง ความถูกต้องความดีงาม
เรียนรู้ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ขอให้ มนร.รู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบ ๆ ครับ ;)...