พศุตม์ ห้วยลึก

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
Usernamephasuta
สมาชิกเลขที่214973
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด 5 สิงหาคม ค.ศ.1997 อ.เมือง จ.ตรัง

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา(ป.1-ป.6) โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ