เชิญร่วมกิจกรรมของ "เครือข่าย อโรคา จุฬา - กาชาด" ปี พ.ศ. 2560

กิจกรรมดีๆ เพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนที่สนใจ

ปี พ.ศ. 2560 เครือข่าย "อโรคา จุฬา - กาชาด" ที่นำโดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ และคณะ จะจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนที่สนใจ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ปรากฏในภาพจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้ต่อๆ กัน ด้วยนะคะ


วัลลา ตันตโยทัย

บันทึกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (1)

-สวัสดีปีใหม่นะครับอาจารย์