บันทึกที่ 26 ชุมนุมอาเซียน : สมุดอาเซียน (16 ธันวาคม 2559)

จากการมอบหมายทางมหาวิทยาลัย
ให้พวกเราได้จัดทำโครงการให้แก่โรงเรียน
เราจึงถามความต้องการของทางโรงเรียนว่า
มีงานอะไร หรือสิ่งใดบ้างที่ต้องการที่จะให้เกิดในโรงเรียนแห่งนี้
ครูฝ่ายวิชาการท่านก็บอกว่าต้องการให้นักเรียน
ของโรงเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น
เราจึงคิดกิจกรรม และหาเวลาที่จะจัดกิจกรรม
ก็ได้วันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่นักเรียนจะต้องเรียนชุมนุม
โดยเรียน 2 ชั่วโมงสุดท้ายของวัน เราจึงจัดตั้งชุมนุม "การเรียนรู้ สู่อาเซียน"

นักเรียนในชุมนุมนั้น
ส่วนมากเป็นนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
เราจึงคิดว่าเด็ก ๆ น่าจะทำของประดิษฐ์เล็ก ๆ ได้
ฉันจึงลองถามนักเรียนดู ว่าถ้าจะให้ทำของเล็ก ๆ น้อย ๆ
อยากทำไหม เด็กตอบว่า น่าลอง
เราจึงแบ่งกิจกรรมกัน เรามีทั้งหมด 5 คน คนละ 1 กิจกรรม แบ่งเป็น 5 ฐาน

วันนี้จะนำเสนอฐานที่ 1 สมุดโน๊ตชุดอาเซียนเป็นฐานของฉันเอง
ก่อนเรียนก็เรียนรู้เกี่ยวกับชุดประจำชาติของแต่ละประเทศ แล้วก็ลงมือทำกันเลยเริ่มต้นด้วยการเลือกปกสมุดแล้วก็เลือกตัวการ์ตูนที่สวมชุดประจำชาติประเทศต่าง ๆระบายสีเลยจ้าเคลือบสติ๊กเกอร์ใสใส่กระดาษข้างใน พร้อมเย็บสุดท้ายก็ได้กันไปคนละ 1 เล่ม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)