บันทึกที่ 24 จัดสรรค์ ปันหน้าที่ (13 ธันวาคม 2559)

การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านริมใต้
ได้งบประมาณจากรัฐอยู่แล้วจึงมีอาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียน
นอกจากจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารกลางวันแล้ว
อาหารกลางวันที่นี่ยังถูกจัดให้มีคุณค่าทางสารอาหาร
ให้ครบ 5 หมู่ อีทั้งยังจัดผลไม้ให้อาทิตย์ละ 3 วัน

สิ่งที่ฉันประทับใจโรงเรียนบ้านริมใต้นอกจากรสอาหารก็คือ
การจัดระเบียบการรับประทานกลางวันที่ให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ในหน้าที่ของตนเอง ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกห้อง
เมื่อหมดการเรียนการสอนในชั่วโมงที่ 2 แล้ว
เป็นเวลา 10.40 จะต้องลงมาเอาหม้อข้าวและหม้อแกง
ที่ทางแม่ครัวได้จัดสรรให้แต่ละชั้น
โดยแต่ละวันจะมีเวรเขตบริการ เวรห้อง เวรรับข้าว เวรเก็บจาน เวรรับนม และเวรต่าง ๆ

เห็นอย่างนี้แล้วฉันไม่เป็นห่วงเลย
ที่เด็ก ๆ จะเติบโตขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้
เพราะแต่ละคนจะมีหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
ที่แสดงให้เห็นถึงความมีตัวตน
ความมีบทบาทในสังคม

ซึ่งได้ถูกบ่มเพาะตั้งแต่เข้ารับการศึกษาของทางโรงเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)