ชีวิตติดประชุม

ชีวิตติดประชุม

ชีวิตคนเรานั้นต้องเกี่ยวข้องการกับประชุมทั้งชีวิต

เมื่อแรกเกิด ญาติผู้ใหญ่ ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย และคนข้างบ้านมาประชุมกัน
เพื่อลงมติ ให้เราแข็งแรง มีสุขภาพดี ไม่ดื้อ มีสติปัญญาดี บ้างก็ลงมติให้เรามีความเพียร
ดั่งพระมหาชนกผู้เพียรว่ายข้ามมหาสมุทร แม้จะมองไม่เห็นฝั่ง .....

ในเวลานั้น เราเป็นเพียงผู้เข้าร่วมประชุม ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงมติใด ๆ
ออกเสียงร้องเพียงเพราะหิวนม หรือปวดท้อง ยิ้มหัวเราะ เล่นกับแม่ซื้อไปตามประสา

คนเรานั้นเมื่อเกิดมาก มี 4 จำพวก บุคคล 4 จำพวก คือ
ผู้มืดมาแล้ว มีมืดต่อไป จำพวก 1
ผู้มืดมาแล้ว มีสว่างต่อไป จำพวก 1
ผู้สว่างมาแล้ว มีมืดต่อไป จำพวก 1
ผู้สว่างมาแล้ว มีสว่างต่อไป จำพวก 1

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=21&A=22...

สามารถนำ บุคคล 4 จำพวก มาพิจารณากับการประชุมได้ดังนี้

กรณีประชุมกลางวัน

ผู้มืดมาแล้ว มืดไป
จำพวกแรกนี้ เป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าประชุม เพราะประชุมตอนกลางวัน เค้าเลิกประชุมแล้ว จึงมา ไม่ได้ออกเสียงลงมติใด ๆ เพราะไม่ได้เข้าประชุม

ผู้มืดมาแล้ว มีสว่างต่อไป
จำพวกที่สองนี้ เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร มาทำงานตั้งแต่เช้ามืด เตรียมการประชุม ทำ pre-meeting ตั้งแต่ยังไม่สว่าง แล้วเข้าประชุมต่อ จนเสร็จสิ้นการประชุม หากเป็นผู้เข้าประชุมก็ได้ลงมติออกเสียงในที่ประชุม เป็นผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ก็ได้ข้อมูลจากการประชุมได้ครบถ้วน

ผู้สว่างมาแล้ว มีมืดต่อไป
จำพวกที่สามนี้ เป็นพวกประชุมมาราธอน ประชุมกันตั้งแต่กลางวัน ยันกลางคืน คงอาจจะมีหลายเรื่อง ต้องตัดสินใจ พวกนี้แม้จะประชุมตั้งแต่กลางวัน ก็ต้องกลับบ้านมืดค่ำ อาจเพราะสรุปประเด็นไม่ได้กระชับ การประชุมจึงยืดเยื้อ การประชุมแบบนี้เป็นการประชุมแบบไม่ประมาณการ สุขภาพของผู้เข้าประชุม อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เข้าประชุมในระยะยาวได้

ผู้สว่างมาแล้ว มีสว่างต่อไป
จำพวกที่สี่ เป็นพวกที่มีสติปัญญาเป็นเลิศ สรุปความจับประเด็นได้ดี การประชุมกระชับ มีการเตรียมการมาอย่างดี มีการทำ pre-meeting มาก่อน ผู้เข้าประชุมรู้หน้าที่ว่ามีสิทธิลงมติตัดสินใจ ผู้เข้าร่วมประชุมทราบดีว่าตนเองไม่สามารถร่วมลงมติได้เพราะไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย มีการทำ post-meeting บุคคล จำพวกนี้ ทำให้การประชุมไม่น่าเบื่อ สนุกสนานกลับบ้านตรงเวลากรณีมีการประชุมกลางคืน

เพราะกลางวันต่างคนต่างต้องไปทำงานในหน้าที่
ตัวอย่างเช่น การประชุมกรรมการศิษย์เก่า รุ่น โรงเรียนเตรียมอุดม 41 เป็นต้น

ผู้มืดมาแล้ว มืดไป
จำพวกแรกนี้ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ มาประชุม ในช่วงนี้เป็นหน้าหนาว จะมืดเร็ว มาประชุมแล้วก็กลับบ้านไป

ผู้มืดมาแล้ว มีสว่างต่อไป
จำพวกที่สองนี้ มาประชุม แต่อาจมีปัญหารถเสีย กลับบ้านไม่ได้ จึงกลับถึงบ้านตอนย่ำรุ่ง ซึ่งในการประชุมเตรียมอุดม 41 ไม่มีผู้ใดประสบเหตุเช่นนี้

ผู้สว่างมาแล้ว มีมืดต่อไป
จำพวกที่สามนี้ พวกนี้เป็นพวกปกติ เพราะประชุมตอนหัวค่ำ เมื่อประชุมเสร็จแล้วก็กลับตอนกลางคืน

ผู้สว่างมาแล้ว มีสว่างต่อไป
จำพวกที่สี่ คงเป็นการประชุมสัมมนาที่พักค้างในสถานที่ประชุม คือ มาลงทะเบียนตอนเช้า ประชุมทั้งวันทั้งคืน เข้าพัก แล้วตอนเช้าก็มาประชุมใหม่ จนเดินทางกลับบ้านตอนกลางวัน หรือผู้ทำงานกะกลางคืน ประชุมตอนกลางคืน กลับตอนเช้าของอีกวันหนึ่ง


แต่ก็ขอยินดีกับทุกท่านล่วงหน้า ที่จะได้ประธานในที่ประชุมกันแทบทุกคน
แต่เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ได้เป็นเพียงผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ออกเสียงไม่ได้

ตามธรรมเนียมปฏิบัติต้องงดออกเสียง นอนเฉย ๆ เพราะหากประธานในที่ประชุมออกเสียง
ก็จะมีการวิ่งออกกำลังกายกัน แม้จะไม่ใช่บ่ายวันพุธ ตามที่ลุงประยุทธ์ แนะนำก็ตาม
การประชุมนั้นคือ "การประชุมเพลิง"หลวงพ่อพี หลวงพี่พอ
สุดท้ายตายทุกคน KU 40
FB_Peeraphong varasen
11 ธันวาคม 2559บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)