คุกลาว ตอน คุกเกาะท้าว เกาะนาง

คุกในระบบกฎหมายสังคมนิยม (คุกเกาะท้าว เกาะนาง​) กับคุกในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น แนวคิดในเรื่องระบบเรือนจำแรงงาน..........................


น้องปุ้ยไกด์ประจำคณะทัศนศึกษา

<p “=””>คุกใน สปป.ลาว หรือ คุกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ คุกในระบบกฎหมายสังคมนิยม เป็นคุกที่มักจะปรากฏข้อมูลการดำเนินงานในสื่อต่างๆน้อยมาก เพราะเป็นประเภทข้อมูลหวงห้าม อันเป็นเรื่องปกติของคุกในประเทศระบบกฎหมายสังคมนิยม สำหรับข้อมูลที่มาของ คุก เกาะท้าว เกาะนาง หรือ คุกดอนท้าว ดอนนาง เป็นข้อมูลโดยสังเขป ที่ได้จากการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ กรุงเวียงจันท์ สปป.ลาว ของผู้เขียนกับคณะนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยลาวแห่งชาติ และ ศาลประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อันเป็นข้อมูลที่ได้จากการบอกเล่าของไกด์ประจำคณะเดินทางไปทัศนศึกษาฯ เธอชื่อ น้องปุ้ย เธอได้เล่าให้ฟังระหว่างเดินทางไปล่องเรือรับประทานอาหารที่แม่น้ำงึม ว่า “…..สปป.ลาว แม้ไม่มีทะเล แต่มีเกาะทะเลสาบน้ำจืด ซึ่งที่เกาะดังกล่าวยังมีคุก ๒ แห่ง คือ คุกเกาะท้าว หรือ คุกดอนท้าว เป็นคุกที่ใช้คุมขังนักโทษชาย และ คุกเกาะนาง หรือ คุกดอนนาง เป็นคุกที่ใช้คุมขังนักโทษหญิง โดยคุกทั้งสองแห่งมีลักษณะการดำเนินงานในรูปแบบของคุกแรงงาน กล่าวคือ เป็นการใช้แรงงานนักโทษทำงานด้านเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อฝึกอาชีพ ทักษะ ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงดูนักโทษกันเอง เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณคุกเพราะคุกขาดแคลนงบประมาณ นอกจากนั้น ยังมีการเปิดโอกาสให้ญาติมาเยี่ยมเพื่อนำข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงนักโทษ สำหรับนักโทษที่ไม่มีญาติมาเยี่ยม ทางเจ้าหน้าที่คุกมีหน้าที่โทรติดต่อไปหาญาติเพื่อให้มาเยี่ยมเลี้ยงลูกหลานตนเอง หรือ นำข้าวปลาอาหารที่ลูกหลานตนเองชอบมาให้เลี้ยงลูกหลานตนเองได้รับประทานบ้าง….”</p>


ล่องเรือแม่น้ำงึม นครเวียงจันทร์

บรรยากาศการล่องเรือแม่น้ำงึม นครเวียงจันทร์

บรรยากาศการล่องเรือแม่น้ำงึม นครเวียงจันทร์

บรรยากาศการล่องเรือแม่น้ำงึม นครเวียงจันทร์

บรรยากาศการล่องเรือแม่น้ำงึม นครเวียงจันทร์

ณ มหาวิทยาลัยลาวแห่งชาติ


ณ มหาวิทยาลัยลาวแห่งชาติ


ณ ศาลประชาชนลาว

ณ ศาลประชาชนลาว


เกาะท้าว และ เกาะนาง หรือ ดอนท้าว และ ดอนนาง

การเดินทางไปคุกเกาะท้าว เกาะนาง โดยทางเรือ


คุกเกาะท้าว เกาะนาง


ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานฝีมือนักโทษจากคุกเกาะท้าว เกาะนาง

โดยสรุป

เนื่องจากข้อมูลการดำเนินงานของคุกใน สปป.ลาว หรือ คุกในระบบกฎหมายสังคมนิยม ปรากฏต่อสื่อต่างๆน้อยมาก เพราะเป็นประเภทข้อมูลหวงห้าม ดังกล่าวข้างต้น และ ข้อมูลที่นำเสนอในบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลจากคำบอกเล่า หากขาดตกบกพร่องประการใดผู้เขียนจึงกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแนวคิด และ แนวทางการดำเนินงานของคุกใน สปป.ลาว หรือ คุกในระบบกฎหมายสังคมนิยม (คุกเกาะท้าว เกาะนาง) กับคุกในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จะเห็นได้ว่า มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น แนวคิดในเรื่องระบบเรือนจำแรงงาน การใช้แรงงานนักโทษทำงานด้านเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อฝึกอาชีพ ทักษะ ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงดูนักโทษกันเอง และ เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณคุก ด้านการสังคมสงเคราะห์ ทางเจ้าหน้าที่คุกมีหน้าที่โทรติดต่อไปหาญาติเพื่อให้มาเยี่ยมเลี้ยงลูกหลานตนเอง หรือ นำข้าวปลาอาหารที่ลูกหลานตนเองชอบมาให้เลี้ยงลูกหลานตนเองได้รับประทานบ้าง เป็นต้น

.......................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙


อ้างอิง

ข้อมูลภาพบางส่วนจาก Oknation.nationtv/blog/setth/20๑๑/๐๓/๐๑/entry-๑


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เคยไปเมืองเวียงจันทน์ เป้นเมืองที่เรียบง่ายนะ

ไกด์สาวลาวก็น่ารัก เก่งอีกด้วย

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันจ้ะ

ขอบคุณอาจารย์ madaow ma da pongtong (คุณมะเดื่อ) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตามและให้กำลังใจผมตลอดมา ถูกต้องครับ นครเวียงจันทร์ เรียบง่ายน่าอยู่ โดยเฉพาะบนถนนนครเวียงจันทร์ก็ไม่ต้องมีตำรวจจราจร และ ไกด์สาวลาวก็น่ารักและเก่งจริงๆ ครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์

ขอขอบคุณอาจารย์ Wasawat Deemarn ที่่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณ และ สวัสดี ปีใหม่ ๒๕๖๐ มายังท่านในโอกาสนี้ น่ะครับ

ขอขอบคุณอาจารย์ นเรศ หอมหวล (วอญ่า-ผู้เฒ่า- natachoie) ที่่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณ และ สวัสดี ปีใหม่ ๒๕๖๐ มายังท่านในโอกาสนี้ น่ะครับ