JJ16V12_3 ชีวิตที่ พึ่งพิง และ พึ่งพา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KM Tools ที่มีตั้งแต่ การถอดบทเรียน ก่อน ระหว่าง หลังกิจกรรม รวมทั้ง Passion Plan สัญญาใจไฟปรารถนา เพื่อกำหนดเป้าหมาย ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อพัฒนา ตน คน งาน ให้สอดรับ กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้องค์กร สามารถเพิ่มขีดความสามารถ แข่งขันได้ทุกพื้นที่ในปฐพีแห่งนี้

พึ่งพิง และ พึ่งพา

ชีวิตเกิดมา ต้องพึ่งพิง และ พึ่งพา

มองดูตะเคียนทอง บนเขาใหญ่

มองไปเห็นอะไรในชีวิต

มองแล้ว ได้คิด และ คิดอะไรได้


Symbiosis พึ่งพิง และ พึ่งพา

" ไม่ขายน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"


สหายร่วมทาง เพื่อนผู้สร้างสรรค์ @ ศูนย์ฝึกอบรม๒ เขาใหญ่


ก่อนว้นหยุดยาว ประชุม อนุ กก วิชาการ ควอท เพื่อพัฒนา อาจารย์อุดมศึกษา


กรรมการบริหาร ควอท มองไปข้างหน้า Education 2030


วัฒนธรรมองค์กร ต้องถอดบทเรียน เพื่อถ่ายทอดโดย ผู้อาวุโส Give and Grow ไม่ใช่ Talk Show จัดอบรม
การจัดการความรู้ หรือ KM เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ " หลักคืด หลักวิชา และ มีหลักปฏิบัติ"

KM Tools ที่มีตั้งแต่ การถอดบทเรียน ก่อน ระหว่าง หลังกิจกรรม รวมทั้ง Passion Plan สัญญาใจไฟปรารถนา เพื่อกำหนดเป้าหมาย ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อพัฒนา ตน คน งาน ให้สอดรับ กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้องค์กร สามารถเพิ่มขีดความสามารถ แข่งขันได้ทุกพื้นที่ในปฐพีแห่งนี้


KM as Tools สะพาน เชื่อมระหว่าง ประสบการณ์ ของ คนที่เป็น กูรู รู้รอบ รู้ลึก รู้จริง นำมาสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน

JJ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( @เขาใหญ่ 111216 )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

สรุป KM ได้น่าสนใจมากครับ อาจารย์ สั้นๆ ดี

อาจารย์สบายดีนะครับ

ไว้เจอกันที่สนามบินครับ 555

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ ชีวิตพอไหวครับท่าน

เขียนเมื่อ 

ทีมงานนี้เข้มแข็งมากๆครับ

รอผลการประชุมว่าทำอะไรต่อไปครับ