วันที่ 29 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (6 ธันวาคม 2559)

หลังจากที่หยุดไป 3 วัน วันนี้กลับมาหานักเรียน เริ่มต้นชั่วโมงแรกก็คุยแข่งกันแล้ว ต้องให้ดุตลอด ห้อง ป.5/2 นี่ที่สุดของเสียงดัง เตรียมเนื้อหามาอย่างดี วันนี้จะสอนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการ แต่พอเริ่มสอนเท่านั้นแหล่ะ นักเรียนก็บรรเลงเสียง คุยแข่งกับครู เสียงครูคนเดียวก็สู้กับนักเรียนไม่ได้ ไม่เห็นใจกันบ้างเลย มันทำให้หมดกำลังใจ ถ้านักเรียนสนใจจะจดก็จดไปเลย กิจกรรมที่ครูเตรียมมาก็ไม่มีประโยชน์อะไร รู้สึกผิดหวัง <p “=””>ช่วงบ่ายเป็นการต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด พร้อมคณะได้มาเยี่ยมโรงเรียนและให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสที่นักเรียน รร.สาธิตฯ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยมีรศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครูและนั กเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ผลงานที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวด 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลชนะเลิศระดับประถม จากการแข่งขันโครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559 2.รางวัลการแข่งขัน The 12th Thailand National Cheerleading Championships 2016 (TNCC 2016) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แบ่งออกเป็น 7 รางวัลได้แก่ คะแนนสูงสด Arm Motion Basic ระดับอายุ 7-12 ปี ประเภททีม , รองชนะเลิศอันดับ 1 Individual solo ระดับอายุ 7-12 ปี ประเภทเดี่ยว , รองชนะเลิศอันดับ 6 Individual solo ระดับอายุ 7-12 ปี ประเภทเดี่ยว , รองชนะเลิศอันดับ 7 Individual solo ระดับอายุ 7-12 ปี ประเภทเดี่ยว , รองชนะเลิศอันดับ 4 Cheer Dance ระดับอายุ 7-12 ปี ประเภททีม , รองชนะเลิศอันดับ 7 Double Cheer Dance ระดับอายุ 7-12 ปี ประเภทคู่และรองชนะเลิศอันดับ 11 Double Cheer Dance ระดับอายุ 7-12 ปี ประเภทคู่ ปิดท้ายที่รางวัลเกียรติคุณรางวัลดีเด่นระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น จากการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน Horse Award ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และพันเอกหญิงจิตรวดี จุลานนท์
</p> <p “=””>หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบเกียรติบัตร นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนและได้เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯ อีกด้วย
</p> <p “=””>ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : CMRU Photo Activities
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)