วันที่ 14 ผู้คุมสอบ (25 พฤศจิกายน 2559)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ทางโรงเรียนได้ทำการสอบการอ่าน และการเขียนของนักเรียนทุกชั้นปี ก่อนสอบจะมีการประชุมครูทั้งโรงเรียนก่อน ซึ่งนักศึกษาฝึกสอนต้องเข้าร่วมประชุมด้วย นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของนักศึกษาฝึกสอนที่ได้ร่วมประชุมกับครูในโรงเรียนแห่งนี้ จากการประชุม ดิฉันได้เป็นครูผู้คุมสอบอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โดยมีครูผู้คุมสอบสอบทั้งหมด 3 คน หลังจากประชุมชี้แจงเกณฑ์ต่างๆ ครูแต่ละคนก็ไปประจำห้องที่ตนได้รับมอบหมาย ชั่วโมงแรกจะให้นักเรียนสอบการเขียนก่อน เมื่อสอบการเขียนเสร็จก็จะสอบอ่าน ซึ่งฉันเป็นผู้สอบอ่านให้นักเรียน โดยแบ่งกับครูผู้คุมสอบอีก 1 ท่าน จากการทดสอบการอ่านทำให้รู้ว่า เด็กส่วนใหญ่ที่นี่อ่านออกและคล่องกันเป็นส่วนมาก จะมีก็แต่ส่วนน้อยเท่านั้นที่อ่านไม่ค่อยได้เลย แต่นักเรียนอายุเท่านี้โอกาสที่จะพัฒนายังมีอีกมาก ถ้าครูและผู้ปกครองช่วยกันดูแลเอาใจใส่ สอนอ่านและเขียนให้มากขึ้นกว่าเดิม ฉันคิดว่าจากเด็กที่อ่านไม่คล่องหรืออ่านไม่ได้ก็จะสามารถอ่านออกเขียนได้แน่นอนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)